boframjandet.se Rapportera : Besök webbplatsen


 • Server:Microsoft-IIS/8.5...
  X-Powered-By:PHP/7.4.1, ASP.NET

  Den huvudsakliga IP-adressen: 193.13.133.111,Din server Sweden,Goeteborg ISP:TBA Media AB  TLD:se CountryCode:SE

  Beskrivningen :Bofrämjandet är en politiskt obunden organisation som verkar för en fungerande bostadsmarknad i Sverige. Vi ordnar varje år seminarium kring aktuella bostadsfrågor med välkända talare. Vi verkar för e...

  This report updates in 18-Dec-2021

Skapat datum:2006-08-29
Datum för upphörande:2022-08-29

Tekniska uppgifter om boframjandet.se


Geo IP ger dig information om bl.a. latitud, longitud och ISP (Internet Service Provider). Vår GeoIP-tjänst hittade var är värd boframjandet.se. För närvarande finns det i Sweden och dess tjänsteleverantör är TBA Media AB .

Latitud: 57.707160949707
Longitud: 11.96679019928
Land: Sweden (SE)
Staden: Goeteborg
Region: Vastra Gotaland
ISP: TBA Media AB

Analys av HTTP-huvudet


HTTP Header-information är en del av HTTP-protokollet som användarens webbläsare skickar till den så kallade Microsoft-IIS/8.5 som innehåller information om vad webbläsaren vill ha och kommer att ta emot från webbservern.

Content-Type:text/html; charset=UTF-8
Content-Encoding:gzip
Vary:Accept-Encoding
Server:Microsoft-IIS/8.5
X-Powered-By:PHP/7.4.1, ASP.NET
Link:; rel="https://api.w.org/", ; rel="alternate"; type="application/json", ; rel=shortlink
X-TEC-API-VERSION:v1
X-TEC-API-ROOT:https://boframjandet.se/wp-json/tribe/events/v1/
X-TEC-API-ORIGIN:https://boframjandet.se
Date:Fri, 17 Dec 2021 18:20:08 GMT
Content-Length:30194

DNS

ipv4:IP:193.13.133.111
ASN:1257
OWNER:TELE2, EU
Country:SE
mx:MX preference = 1, mail exchanger = aspmx.l.google.com.
MX preference = 5, mail exchanger = alt1.aspmx.l.google.com.
MX preference = 5, mail exchanger = alt2.aspmx.l.google.com.
MX preference = 10, mail exchanger = alt3.aspmx.l.google.com.
MX preference = 10, mail exchanger = alt4.aspmx.l.google.com.
ns:ns2.tba.net.
ns.tba.net.
soa:ns.tba.net. registry.tba.net. 2018091708 14400 3600 1209600 3600
txt:"google-site-verification=8SxC3AeM5LOENpV8u7Iv_k6PQlTaFpwxO2AfXc3INBo"

HtmlToText

Fortsätt till innehållet Sök efter: Verksamhet Lärarhandledning Syfte Seminarier Rapporter Medlemmar Historik Kontakta oss Loading... Nyhet - Bofrämjande har nu släppt en spännande rapport som visar att större lägenheter ger större rörlighet! Läs rapporten Hem admin 2021-11-24T19:30:13+01:00 Verksamhetsidé Bofrämjandet är en oberoende och politiskt obunden organisation som verkar för en fungerande bostadsmarknad i Sverige. Bofrämjandet drivs av cirka 40 medlemsföretag som alla med olika intressen vill att bostadspolitiken ska utvecklas för att nå vår vision en egen bostad. Genom studier, debatt och konkreta förslag vill Bofrämjandet stimulera intresset för boendefrågor och bidra till att skapa bostäder i Sverige. Bofrämjandet arrangerar varje år kostnadsfria öppna seminarier med representanter från regeringskansliet, näringslivet och universitet/högskolor som föredragshållare. För våra medlemsföretag arrangeras även slutna rundabordssamtal. Vår vision är en bostadsmarknad som ger alla möjlighet att förverkliga sina bostadsdrömmar. Lärarhandledning och seminarier Bofrämjandet arrangerar årligen två seminarium, ett på hösten och ett på våren. Bofrämjandet har även en lärarhandledning för årskurs 7-9. Lärarhandledning Kunskap om hur man får en bostad Bofrämjandet lanserade på seminariet våren 2020 en lärarhandledning för elever i årskurs 7–9. Syftet är att lyfta kunskapen kring hur unga kan forma sin framtida bostadskarriär. Målet är att lärarhandledningen ska kunna sjösättas i höst och att skolor direkt ska kunna använda den i sin undervisning. Utbildningsmaterialet kallas för ”Moving in” och den kommer ge eleverna information om bland annat bostadstyper och vardagsekonomi. Lärarhandledningen finns på följande länk: Moving in Fokusområden Bostadsfrämjandet har fyra fokusområden: Ökat bostadsbyggande Förenklad och snabbare plan- och tillståndsprocess Ökad regional styrning i tillväxtregionerna vad gäller bostadsbyggande och infrastruktur Ökade statliga och kommunala satsningar på infrastruktur Ökad omsättning inom befintligt bostadsbestånd Friare hyressättning En ny bred skatteöverenskommelse Främja inträdet på bostadsmarknaden Införandet av ett skattegynnat bosparande och startlån Att stimulera efterfrågan via individuella stöd och bidrag istället för subventioner Föra ut kunskap i bostadsfrågor och bostadsekonomi En nära dialog med politiker och tjänstemän på riks- och lokalplanet Seminarier Utredningar och debattartiklar Särskilda satsningar på information till skolungdomar Våra seminarier F ör att driva Bofrämjandets kärnfrågor och inspirera aktörer inom bostadssektorn, arrangerar Bofrämjandet årligen två seminarier i Stockholm med föredragshållare från regeringskansliet, näringslivet och universitet/högskolor. Se summering av vårens seminarium här. Höstseminarium 24 november 2021 Galleri Höstseminarium 24 november 2021 Seminarium Höstseminarium 24 november 2021 Större lägenheter ger större rörlighet En ny rapport konstaterar att större lägenheter ger större rörlighet, och därmed möjlighet för fler unga med sämre ekonomiska förutsättningar, att komma in på bostadsmarknaden. Länk till seminariet: https://zoom.us/j/92236562979 Höstseminarium 26 november 2020 Galleri Höstseminarium 26 november 2020 Seminarium Höstseminarium 26 november 2020 Hem åt alla Bofrämjandet bjöd in till ett högaktuellt webbinarium. Seminariet ägde rum Torsdag 26 November 2020. Se hela seminariet här: https://www.youtube.com/watch?v=YZc6flvuvIY&feature=youtu.be Redan före Corona var utanförskapet på den svenska bostadsmarknaden en stor Vårseminarium 3 juni 2020 Galleri Vårseminarium 3 juni 2020 Seminarium Vårseminarium 3 juni 2020 Per Bolund gästar Bofrämjandet digitalt den 3 juni Datum: 3 juni 2020 Tid: 15.00-15.50 Bofrämjandet har sedan 80-talet jobbat för att unga ska kunna inleda sin bostadskarriär genom ett statligt subventionerat bosparande och ett startlån. Visa alla seminarier Rapporter Flyttkedjor och rörlighet på bostadsmarknaden Rapport från Evidens åt Bofrämjandet. Rapport i PDF Startlån och bosparande Rapport från Evidens åt Bofrämjandet. Justerad version av rapport från rapport 2015. Rapport i PDF Hyressättning, köer och samhällsekonomi. Publicerad i Maj 2019. Författare Jan Jörnmark. Rapport i PDF Ungas bosparande i Sverige – idag och i framtiden. Publicerad i December 2017. Rapporten speglar bland annat effekterna av en ny sparkultur bland ungdomar i Sverige. Författare: Maria Pleiborn, WSP (demograf och bostadsanalytiker) Rapport i PDF Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad Publicerad i Maj 2017 Rapport från Evidens angående unga vuxnas inträde på bostadsmarknaden. Rapport i PDF Bostadspotential och markvärden i kölvattnet av ny infrastruktur Publicerad i September 2016 Rapport från Evidens för Business Arena Real Estate, september 2016. Rapport i PDF Startlån och bosparande – motiv möjliga system och effekter Rapport från Evidens på uppdrag av Bofrämjandet och Sveriges Byggindustrier november 2015 Rapport i PDF Visa alla rapporter Styrelse Bofrämjandet styrelse består 2021 av: Nancy Mattsson, ordförande, JM Sara Erman, Boklok Arvid Krönmark, Nordea Ludmilla Larsson, Brunnberg och Forshed Carola Lavén, Besqab Linda Lövgren, WSP Stefan Ränk, Einar Mattsson Kristoffer Roxbergh, White Anne Schönberg, Bonava Max Stea, Gar-bo Claudia Wörmann, SBAB Våra medlemmar Visa alla medlemmar Historik Första gången Bofrämjandet nämndes var i Kurt Månssons bok ”bo mer”. En bokutgiven av JM som en sammanställning av Kurt Månssons artiklar, föredrag och debattinlägg kring temat ”produktutveckling och marknadsföring”. Detta var året 1968 med en hårt reglerad bostadspolitik där alla finansiering bestämdes utifrån den fastlagda bostadsfinansieringsförordningen samt utförande av Svensk Byggnorm. Denna bok beskriver på ett öppet sätt hur man ska nå en behovsprövad produktionsindustri, där lönsamhet och konsumenttillfredsställelse blir vägledande. I denna bok nämns behovet av ett Bofrämjande som kan göra oss bokunniga och locka till ett ökat boende. Simfrämjandet gjorde oss simkunniga på en generation – vad skulle inte ett Bofrämjande kunna uträtta. Bofrämjandet bildades av företag från olika delar av näringslivet som kan påverka boendet. D v s bank, försäkringsbolag, arkitekter, bostadsbyggare, vitvarutillverkare m fl. Bofrämjandet blev en oberoende lobbyorganisation med ett mycket begränsat kansli. Den första frågan man drev var en avreglering av den statliga bostadsfinansieringen. Nästa fråga man har drivit främst under 80 talet var ett införande av bospar för unga, där den tyska lösningen var den man försökte dåtidens politiker att anamma. Senare är fortsätter vårt arbete med minst två bostadspolitiska seminarier samt ytterligare aktiviteter som möten med politiker och myndighetspersoner samt att vara med i debatten. Ett utdrag ur boken ”Bo mer” från 1971 Kontakta oss Namn * Epost * Meddelande * Website Skicka Till toppen

URL-analys för boframjandet.se


https://boframjandet.se/category/seminarium/
https://boframjandet.se/wp-content/uploads/2018/04/BARE-Bostadspotential-och-markvärden-i-kölvattnet-av-ny-infrastruktur-20160915-TL.pdf
https://boframjandet.se/
https://boframjandet.se/#medlemmar
https://boframjandet.se/wp-content/uploads/2019/09/Moving_in_190922.pdf
https://boframjandet.se/summering-av-varseminarium-2019/
https://boframjandet.se/wp-content/uploads/2021/10/flytt-lador.jpg
https://boframjandet.se/#rapporter
https://boframjandet.se/boframjandets-hostseminarium-2021/
https://boframjandet.se/#seminarier
https://boframjandet.se/rapporter/
https://boframjandet.se/boframjandets-hostseminarium-2020/
https://boframjandet.se/#verksamhet
https://boframjandet.se/wp-content/uploads/2020/10/boframjandet-host-2020.png
https://boframjandet.se/#lararhandledning

Whois-information


Whois är ett protokoll som ger tillgång till registreringsinformation. Du kan få reda på när webbplatsen registrerades, när den kommer att upphöra att gälla och vilka kontaktuppgifter webbplatsen har med hjälp av följande information. I ett nötskal ingår dessa uppgifter;

# Copyright (c) 1997- The Swedish Internet Foundation.
# All rights reserved.
# The information obtained through searches, or otherwise, is protected
# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
# It is also subject to database protection according to the Swedish
# Copyright Act.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine.
# Result of search for registered domain names under
# the .se top level domain.
# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.
#
state: active
domain: boframjandet.se
holder: monbof9494-00001
admin-c: -
tech-c: -
billing-c: -
created: 2006-08-29
modified: 2021-07-30
expires: 2022-08-29
transferred: 2012-03-09
nserver: ns.tba.net
nserver: ns2.tba.net
dnssec: unsigned delegation
registry-lock: unlocked
status: ok
registrar: www.NameSRS.com

  REFERRER http://www.nic-se.se

  REGISTRAR NIC-SE

SERVERS

  SERVER se.whois-servers.net

  ARGS boframjandet.se

  PORT 43

  TYPE domain

DISCLAIMER
Copyright (c) 1997- The Swedish Internet Foundation.
All rights reserved.
The information obtained through searches, or otherwise, is protected
by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
It is also subject to database protection according to the Swedish
Copyright Act.
Any use of this material to target advertising or
similar activities is forbidden and will be prosecuted.
If any of the information below is transferred to a third
party, it must be done in its entirety. This server must
not be used as a backend for a search engine.
Result of search for registered domain names under
the .se top level domain.
This whois printout is printed with UTF-8 encoding.


DOMAIN

STATUS
active
ok

  NAME boframjandet.se

  CREATED 2006-08-29

  EXPIRES 2022-08-29

NSERVER

  NS.TBA.NET 193.13.133.1

  NS2.TBA.NET 193.13.133.2

OWNER

  HANDLE monbof9494-00001

  REGISTERED yes

Gå till toppen

Misstag


Följande lista visar dig vilka stavningsfel som internetanvändarna kan göra för den sökta webbplatsen .

 • www.uboframjandet.com
 • www.7boframjandet.com
 • www.hboframjandet.com
 • www.kboframjandet.com
 • www.jboframjandet.com
 • www.iboframjandet.com
 • www.8boframjandet.com
 • www.yboframjandet.com
 • www.boframjandetebc.com
 • www.boframjandetebc.com
 • www.boframjandet3bc.com
 • www.boframjandetwbc.com
 • www.boframjandetsbc.com
 • www.boframjandet#bc.com
 • www.boframjandetdbc.com
 • www.boframjandetfbc.com
 • www.boframjandet&bc.com
 • www.boframjandetrbc.com
 • www.urlw4ebc.com
 • www.boframjandet4bc.com
 • www.boframjandetc.com
 • www.boframjandetbc.com
 • www.boframjandetvc.com
 • www.boframjandetvbc.com
 • www.boframjandetvc.com
 • www.boframjandet c.com
 • www.boframjandet bc.com
 • www.boframjandet c.com
 • www.boframjandetgc.com
 • www.boframjandetgbc.com
 • www.boframjandetgc.com
 • www.boframjandetjc.com
 • www.boframjandetjbc.com
 • www.boframjandetjc.com
 • www.boframjandetnc.com
 • www.boframjandetnbc.com
 • www.boframjandetnc.com
 • www.boframjandethc.com
 • www.boframjandethbc.com
 • www.boframjandethc.com
 • www.boframjandet.com
 • www.boframjandetc.com
 • www.boframjandetx.com
 • www.boframjandetxc.com
 • www.boframjandetx.com
 • www.boframjandetf.com
 • www.boframjandetfc.com
 • www.boframjandetf.com
 • www.boframjandetv.com
 • www.boframjandetvc.com
 • www.boframjandetv.com
 • www.boframjandetd.com
 • www.boframjandetdc.com
 • www.boframjandetd.com
 • www.boframjandetcb.com
 • www.boframjandetcom
 • www.boframjandet..com
 • www.boframjandet/com
 • www.boframjandet/.com
 • www.boframjandet./com
 • www.boframjandetncom
 • www.boframjandetn.com
 • www.boframjandet.ncom
 • www.boframjandet;com
 • www.boframjandet;.com
 • www.boframjandet.;com
 • www.boframjandetlcom
 • www.boframjandetl.com
 • www.boframjandet.lcom
 • www.boframjandet com
 • www.boframjandet .com
 • www.boframjandet. com
 • www.boframjandet,com
 • www.boframjandet,.com
 • www.boframjandet.,com
 • www.boframjandetmcom
 • www.boframjandetm.com
 • www.boframjandet.mcom
 • www.boframjandet.ccom
 • www.boframjandet.om
 • www.boframjandet.ccom
 • www.boframjandet.xom
 • www.boframjandet.xcom
 • www.boframjandet.cxom
 • www.boframjandet.fom
 • www.boframjandet.fcom
 • www.boframjandet.cfom
 • www.boframjandet.vom
 • www.boframjandet.vcom
 • www.boframjandet.cvom
 • www.boframjandet.dom
 • www.boframjandet.dcom
 • www.boframjandet.cdom
 • www.boframjandetc.om
 • www.boframjandet.cm
 • www.boframjandet.coom
 • www.boframjandet.cpm
 • www.boframjandet.cpom
 • www.boframjandet.copm
 • www.boframjandet.cim
 • www.boframjandet.ciom
 • www.boframjandet.coim
 • www.boframjandet.ckm
 • www.boframjandet.ckom
 • www.boframjandet.cokm
 • www.boframjandet.clm
 • www.boframjandet.clom
 • www.boframjandet.colm
 • www.boframjandet.c0m
 • www.boframjandet.c0om
 • www.boframjandet.co0m
 • www.boframjandet.c:m
 • www.boframjandet.c:om
 • www.boframjandet.co:m
 • www.boframjandet.c9m
 • www.boframjandet.c9om
 • www.boframjandet.co9m
 • www.boframjandet.ocm
 • www.boframjandet.co
 • boframjandet.sem
 • www.boframjandet.con
 • www.boframjandet.conm
 • boframjandet.sen
 • www.boframjandet.col
 • www.boframjandet.colm
 • boframjandet.sel
 • www.boframjandet.co
 • www.boframjandet.co m
 • boframjandet.se
 • www.boframjandet.cok
 • www.boframjandet.cokm
 • boframjandet.sek
 • www.boframjandet.co,
 • www.boframjandet.co,m
 • boframjandet.se,
 • www.boframjandet.coj
 • www.boframjandet.cojm
 • boframjandet.sej
 • www.boframjandet.cmo
Visa alla misstag Dölj alla misstag