flen.se Rapportera : Besök webbplatsen


 • Ranking Alexa Global: # 8,350,639

  Server:Apache...
  X-Powered-By:PHP/7.1.33

  Den huvudsakliga IP-adressen: 46.16.232.132,Din server Sweden,Kungsbacka ISP:ODERLAND Webbhotell AB  TLD:se CountryCode:SE

  Beskrivningen :I Flens kommun ska alla känna sig välkomna. Här är det enkelt och stimulerande att bo, leva och verka. Flens kommun - Sörmlands hjärta....

  This report updates in 14-Dec-2021

Skapat datum:1995-11-13
Datum för upphörande:2021-12-31

Tekniska uppgifter om flen.se


Geo IP ger dig information om bl.a. latitud, longitud och ISP (Internet Service Provider). Vår GeoIP-tjänst hittade var är värd flen.se. För närvarande finns det i Sweden och dess tjänsteleverantör är ODERLAND Webbhotell AB .

Latitud: 57.487190246582
Longitud: 12.076120376587
Land: Sweden (SE)
Staden: Kungsbacka
Region: Hallands Lan
ISP: ODERLAND Webbhotell AB

Analys av HTTP-huvudet


HTTP Header-information är en del av HTTP-protokollet som användarens webbläsare skickar till den så kallade Apache som innehåller information om vad webbläsaren vill ha och kommer att ta emot från webbservern.

Date:Tue, 14 Dec 2021 15:54:35 GMT
Server:Apache
X-Powered-By:PHP/7.1.33
Link:; rel="https://api.w.org/", ; rel="alternate"; type="application/json", ; rel=shortlink
Set-Cookie:wordpress_google_apps_login=82184ceb15ee0018f3468a8ee87ec596; path=/; secure; HttpOnly
Upgrade:h2,h2c
Connection:Upgrade, Keep-Alive
Cache-Control:max-age=7200
Expires:Tue, 14 Dec 2021 17:54:35 GMT
Vary:Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding:gzip
X-XSS-Protection:1; mode=block
X-Content-Type-Options:nosniff
X-Frame-Options:SAMEORIGIN
Keep-Alive:timeout=5, max=100
Transfer-Encoding:chunked
Content-Type:text/html; charset=UTF-8

DNS

ipv6:2a02:28f0::47:1//44136//ASODERLAND, SE//SE
ipv4:IP:46.16.232.132
ASN:44136
OWNER:ASODERLAND, SE
Country:SE
mx:MX preference = 5, mail exchanger = alt1.aspmx.l.google.com.
MX preference = 5, mail exchanger = alt2.aspmx.l.google.com.
MX preference = 10, mail exchanger = alt4.aspmx.l.google.com.
MX preference = 10, mail exchanger = alt3.aspmx.l.google.com.
MX preference = 1, mail exchanger = aspmx.l.google.com.
ns:ns1.aspcenter.se.
ns.flen.se.
ns2.aspcenter.se.
soa:ns.flen.se. admin.flen.se. 2021121403 3600 1800 3024000 3600
txt:"v=spf1 mx ip4:194.23.252.0/24 ip4:192.71.189.185/32 ip4:194.68.15.251/32 a:mail.updatesystem.se a:noreply.momentum.se a:smtp.u4a.se include:mail.zendesk.com include:_spf.google.com include:_se_net.axiell.com ~all"
"google-site-verification=JujauhSGv3CXT-Dvlc36gRHTCu4MmsKPU6ovQqsMvQ4"
"apple-domain-verification=quIRh4kSPRAeKRPE"

HtmlToText

Hoppa till huvudinnehåll Hem Lättläst Vad är lättläst? Vad är en kommun? Så arbetar kommunen Vem bestämmer i kommunen? Flens kommuns förvaltningar Barn & utbildning Förskola & pedagogisk omsorg Förskolor i Flens kommun Om förskola, pedagogisk omsorg och barnomsorg på obekväm arbetstid Föräldrasamverkan Familjedaghem Arbete mot diskriminering och kränkande behandling Att söka, byta eller säga upp plats Placering & avgifter Så här lämnar du inkomstuppgift Inkomstjämförelse, inkomstkorrigering Vikariera hos oss Enskild pedagogisk verksamhet Starta förskola eller skola Familjecentral med öppen förskola Grundskola & förskoleklass Skolval Skolor i Flens kommun Läsårstider/Timplaner Förskoleklass Fritidshem, fritidsklubb och barnomsorg på obekväm arbetstid Skolskjuts Frågor och svar Modersmålsundervisning Skolbio Grundsärskola 1-9 Säkra skolvägar Säkra skolvägar – Stenhammarskolan Gymnasieskola Att söka till gymnasiet Viktiga datum inför gymnasievalet 2022/2023 Var kan jag söka utbildning Behörighet & grundskolebetyg Studie- & yrkesvägledning Gymnasieskolor i Flens kommun Läsårstider Boende & resor Betyg och bedömning Våra e-tjänster Självservice e-tjänstportal Vuxenutbildning Ansökan & antagning Urval Beställa betyg Gymnasieexamen eller slutbetyg Datum & tider För dig under 20 år KAA- För dig som är under 20 år och inte har fullföljt gymnasiet Kursutbud Lärvux Samhällsorientering för nyanlända SFI Speciallärare Ordlista Studievägledning Särskild prövning Synpunkter Flens Kulturskola Elevsida Barn- och elevhälsa Elevhälsans medicinska enhet Barn- och elevhälsoteam Ungdomsmottagning Barn och unga i behov av särskilt stöd Hjälp till barn & unga som mår dåligt Fritidsgårdar Nyanlända Interkulturella enheten Kompassen barn och unga Rutin för mottagande och introduktion Mat och måltider Synpunkter och klagomål Personuppgiftsbehandling Utveckling & kvalitet Aktuellt utvecklingsarbete Resultatutveckling 2017/18 Synligt lärande Information & kommunikationsteknologi (IKT) Interkulturellt förhållningssätt Systematiskt kvalitetsarbete Historik – skolprojekt Lärmässan Visible learning + Pedagogisk dokumentation i förskolan Bedömning för lärande Nya lärmiljöer Organisation Skolledare och verksamhetschefer Barn-, utbildnings- och kulturnämnd Förvaltningskontor Olycksfallsförsäkring Stöd & omsorg Orosanmälan Brådskande ärende Vill du engagera dig? Hjälp till nyanlända i Flens kommun Anhörig & närstående Anmälan Om barn far illa Våld Insatser mot våldsbejakande extremism Missbruk och anhörigstöd Anhörigstöd för äldre & funktionsnedsättning Tillitsgruppen God man, förvaltare & förmyndare Individ & familj Ansökan Anmälan Information om orosanmälan barn/ungdom Familjecentralen Om barn far illa Stöd till barn och ungdomar Hjälp till barn och unga som mår dåligt ADHD Alkohol och droger Aspergers syndrom och autism Bipolär sjukdom/ Manodepressiv sjukdom Depression Svårt att läsa och skriva- dyslexi Dödsfall Ekonomiska problem Fobier Funktionsnedsättning Ilska och utbrott Kriminalitet Kris i livet Ledsen och nedstämd Mobbning och kränkande behandling Oro Problem i familjen Problem i skolan Psykos Riskbruk och missbruk Sexuella övergrepp Självmordstankar Självskadebeteende Skilsmässa Skolfrånvaro Stress Svårt att koncentrera sig Svårt att sova Tourettes syndrom Tvångssyndrom Våld och övergrepp Ångest Ätstörning Barn & ungdom Hjälp till barn & unga som mår dåligt Ungdomsmottagning Barn och Familjeenheten Elevhälsan Ensamkommande barn & ungdomar Korttidsvistelse Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Familj Barn och Familjeenheten Familjerådgivning Familjestöd – riktat Kontaktfamilj Kontaktperson & kontaktfamilj Familjerätt Partnerskap & vigsel Fastställande av faderskap och föräldraskap Adoption Vårdnad, boende & umgänge Dödsboanmälan Begravning Familjehem Ansökan om att bli familjehem eller kontaktfamilj Missbruk Våld i nära relationer Äldre Kontakt, ansökan & mer information Färdtjänst, riksfärdtjänst Äldreomsorg Bostadsanpassning Funktionsnedsättning Bostadstillägg för pensionärer Överklaga beslut Avgifter Räkneexempel för avgifter Blanketter och informationsbroschyrer Anhörig & närstående Färdtjänst och riksfärdtjänst Aktiviteter & gemenskap Mötesplatser Träffpunkt Bron Friskvård Kulturaktiviteter Pensionärsföreningar Hemtjänst Hemtjänsten Bettna och Vadsbro Hemtjänsten Flen Hemtjänsten Hälleforsnäs och Mellösa Hemtjänsten Malmköping Hemtjänsten Sparreholm Nattpatrullen Stöd i hemmet Kontakt, ansökan & mer information Hemtjänst Matleverans Trygghetslarm Bostadsanpassning Hjälpmedel Ledsagare Hemsjukvård Avlastning Demens Anhörig Dagverksamhet Caféverksamhet Ledsagare Vårdcentraler för utredning För dig som har en demenssjukdom Trygghetsboende Korttidsvistelse Heden Kontakt, ansökan & mer information Särskilt boende Kontakt, ansökan & mer information Hemgården Åsen Drejskivan Grönviken Slottsängen Solviken Mat & måltid Värdighetsgarantier Övrig äldreomsorg Fixartjänst Frivilligverksamheter Heminstruktör Uppsökande hembesök Funktionsnedsättning Kontakt, ansökan & mer information Anhörig & närstående Personlig assistans Socialpsykiatri Personligt ombud Sysselsättning och daglig verksamhet Träffpunkt Träffen Bostad enligt SoL (socialtjänstlagen) Storgatan Östertorpsvägen Daglig verksamhet och sysselsättning Arbetsplatser Boendealternativ för vuxna enligt LSS Änglundavägen Bo Hammarskölds väg Novembervägen Orrögatan Salstagatan Snickarvägen Östertorpsvägen Korttidsvistelse Torsbo korttidsvistelse Personligt stöd Boendestöd Färdtjänst och riksfärdtjänst God man, förvaltare & förmyndare Heminstruktör Hemtjänst Kontaktperson Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Ledsagare Personligt ombud Tillgänglighet Sjukvård Elevhälsan Ungdomsmottagningen Sjukvård i hemmet Dagrehabilitering Hemsjukvård Rehabilitering Sjukvård på boenden Integration Ny i Sverige Jobb & utbildning Bostad & ekonomi Förskola & skola Hälso & sjukvård Fritid & kultur Mötesplatser Ensamkommande barn & ungdomar Familjehem Villagatans stödboende Svenska för invandrare – sfi Projekt KLARA Språkvän Kompassen barn och unga & modersmålsundervisning Kompassen vuxen Behandling Våld i nära relationer Trappansamtal Tillitsgruppen Missbruk/Beroende NOVA behandling NovaUng Nova Stödboende Ekonomiskt stöd Bostadsbidrag Bostadstillägg för pensionärer Budget- & skuldrådgivning Skuldrådgivning Skuldsanering Ekonomiskt bistånd Stiftelse Förmedlingsmedel God man, förvaltare & förmyndare Konsumentvägledning Arbetsmarknad Jobba hos oss Sommarjobb Arbetsmarknadsinsats – Koordinator samt Praktik Praktik Arbetsmarknadscoach Yrkesutbildning KAA- För dig som är under 20 år och inte har fullföljt gymnasiet Subventionerad anställning Säkerhet & beredskap Att göra i akut nöd Förbered dig för kris Räddningstjänst Brandsäkerhet Brandstationer & fordon Historik & kuriosa IVPA-larm VMA, Viktigt Meddelande Till Allmänheten Utbildningar Arbeta som brandman Polis Brottsförebyggande arbete Grannsamverkan Nattvandring Stöd för brottsoffer Trygg vuxen Trygghetsvandring Trygghetsprojekt Krisberedskap Hur får jag information i en kris? Kommunens beredskap Risker i kommunen Förbered dig för kris Broschyren Om krisen eller kriget kommer Frivillig resursgrupp Skyddsrum Hur får jag information i en kris? Kommunens säkerhetsarbete Försäkringar Psykiskt & socialt omhändertagande Trafiksäkerhet Kvalitet Kvalitetsledningssystem Värdighetsgarantier Nämndplan Kommunens kvalitet i korthet Måluppfyllelse Boenderåd Personuppgiftsbehandling Näringsliv Näringslivskontoret Näringslivsnytt Stockholms Business Alliance SBA Interested in business opportunities in Scandinavia? En väg in Mark & lokaler Bygglov Livsmedelskontroll Alkohol- & serveringstillstånd Folkölsförsäljning & -servering Avgifter & blanketter Miljöskydd Lotteritillstånd Tobakstillstånd Torghandel & arra

URL-analys för flen.se


https://flen.se/stod-omsorg/individ-familj/kontaktperson-kontaktfamilj/
https://flen.se/uppleva-gora/orrestao/
https://flen.se/stod-omsorg/aldre/ansokan-avgifter-2/avgifter/
https://flen.se/bygga-bo-miljo/byggande/bygglov/nar-kravs-bygglov/
https://flen.se/barn-utbildning/vuxenutbildning/ordlista/
https://flen.se/uppleva-gora/bibliotek/halleforsnas-bibliotek/
https://flen.se/stod-omsorg/aldre/ovrig-aldreomsorg/frivilligverksamheter/
https://flen.se/om-flen/organisation/forvaltningar/kommunledningsforvaltningen/
https://flen.se/om-flen/god-man-forvaltare-formyndare/foraldrar-formyndare/
https://flen.se/bygga-bo-miljo/bo-leva-i-flens-kommun/bettna/
https://flen.se/barn-utbildning/grundskola/lasarstider/
https://flen.se/uppleva-gora/luften-ar-fri-friluftslivets-ar-2021/
https://flen.se/kontakta-oss/kontakt-oppettider/
https://flen.se/stod-omsorg/individ-familj/hjalp-till-barn-och-unga-som-mar-daligt/atstorning/
https://flen.se/om-flen/glimten/tidningen-som-pdf/
nykommun.se
sormlandvatten.se
sverigesradio.se
kkuriren.se
facebook.se
flen.tromanpublik.se
flensbostad.se

Whois-information


Whois är ett protokoll som ger tillgång till registreringsinformation. Du kan få reda på när webbplatsen registrerades, när den kommer att upphöra att gälla och vilka kontaktuppgifter webbplatsen har med hjälp av följande information. I ett nötskal ingår dessa uppgifter;

# Copyright (c) 1997- The Swedish Internet Foundation.
# All rights reserved.
# The information obtained through searches, or otherwise, is protected
# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
# It is also subject to database protection according to the Swedish
# Copyright Act.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine.
# Result of search for registered domain names under
# the .se top level domain.
# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.
#
state: active
domain: flen.se
holder: IX18405786u
admin-c: IX1169-7441
tech-c: IX1169-7441
billing-c: IX18405786u
created: 1995-11-13
modified: 2021-01-01
expires: 2021-12-31
transferred: 2017-04-19
nserver: ns.flen.se 194.23.252.72
nserver: ns2.aspcenter.se
dnssec: unsigned delegation
registry-lock: unlocked
status: ok
registrar: InterNetX GmbH

  REFERRER http://www.nic-se.se

  REGISTRAR NIC-SE

SERVERS

  SERVER se.whois-servers.net

  ARGS flen.se

  PORT 43

  TYPE domain

DISCLAIMER
Copyright (c) 1997- The Swedish Internet Foundation.
All rights reserved.
The information obtained through searches, or otherwise, is protected
by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
It is also subject to database protection according to the Swedish
Copyright Act.
Any use of this material to target advertising or
similar activities is forbidden and will be prosecuted.
If any of the information below is transferred to a third
party, it must be done in its entirety. This server must
not be used as a backend for a search engine.
Result of search for registered domain names under
the .se top level domain.
This whois printout is printed with UTF-8 encoding.


DOMAIN

STATUS
active
ok

  NAME flen.se

  CREATED 1995-11-13

  EXPIRES 2021-12-31

NSERVER

  NS.FLEN.SE 194.23.252.72

  NS2.ASPCENTER.SE 13.74.30.57

OWNER

  HANDLE IX18405786u

  REGISTERED yes

Gå till toppen

Misstag


Följande lista visar dig vilka stavningsfel som internetanvändarna kan göra för den sökta webbplatsen .

 • www.uflen.com
 • www.7flen.com
 • www.hflen.com
 • www.kflen.com
 • www.jflen.com
 • www.iflen.com
 • www.8flen.com
 • www.yflen.com
 • www.flenebc.com
 • www.flenebc.com
 • www.flen3bc.com
 • www.flenwbc.com
 • www.flensbc.com
 • www.flen#bc.com
 • www.flendbc.com
 • www.flenfbc.com
 • www.flen&bc.com
 • www.flenrbc.com
 • www.urlw4ebc.com
 • www.flen4bc.com
 • www.flenc.com
 • www.flenbc.com
 • www.flenvc.com
 • www.flenvbc.com
 • www.flenvc.com
 • www.flen c.com
 • www.flen bc.com
 • www.flen c.com
 • www.flengc.com
 • www.flengbc.com
 • www.flengc.com
 • www.flenjc.com
 • www.flenjbc.com
 • www.flenjc.com
 • www.flennc.com
 • www.flennbc.com
 • www.flennc.com
 • www.flenhc.com
 • www.flenhbc.com
 • www.flenhc.com
 • www.flen.com
 • www.flenc.com
 • www.flenx.com
 • www.flenxc.com
 • www.flenx.com
 • www.flenf.com
 • www.flenfc.com
 • www.flenf.com
 • www.flenv.com
 • www.flenvc.com
 • www.flenv.com
 • www.flend.com
 • www.flendc.com
 • www.flend.com
 • www.flencb.com
 • www.flencom
 • www.flen..com
 • www.flen/com
 • www.flen/.com
 • www.flen./com
 • www.flenncom
 • www.flenn.com
 • www.flen.ncom
 • www.flen;com
 • www.flen;.com
 • www.flen.;com
 • www.flenlcom
 • www.flenl.com
 • www.flen.lcom
 • www.flen com
 • www.flen .com
 • www.flen. com
 • www.flen,com
 • www.flen,.com
 • www.flen.,com
 • www.flenmcom
 • www.flenm.com
 • www.flen.mcom
 • www.flen.ccom
 • www.flen.om
 • www.flen.ccom
 • www.flen.xom
 • www.flen.xcom
 • www.flen.cxom
 • www.flen.fom
 • www.flen.fcom
 • www.flen.cfom
 • www.flen.vom
 • www.flen.vcom
 • www.flen.cvom
 • www.flen.dom
 • www.flen.dcom
 • www.flen.cdom
 • www.flenc.om
 • www.flen.cm
 • www.flen.coom
 • www.flen.cpm
 • www.flen.cpom
 • www.flen.copm
 • www.flen.cim
 • www.flen.ciom
 • www.flen.coim
 • www.flen.ckm
 • www.flen.ckom
 • www.flen.cokm
 • www.flen.clm
 • www.flen.clom
 • www.flen.colm
 • www.flen.c0m
 • www.flen.c0om
 • www.flen.co0m
 • www.flen.c:m
 • www.flen.c:om
 • www.flen.co:m
 • www.flen.c9m
 • www.flen.c9om
 • www.flen.co9m
 • www.flen.ocm
 • www.flen.co
 • flen.sem
 • www.flen.con
 • www.flen.conm
 • flen.sen
 • www.flen.col
 • www.flen.colm
 • flen.sel
 • www.flen.co
 • www.flen.co m
 • flen.se
 • www.flen.cok
 • www.flen.cokm
 • flen.sek
 • www.flen.co,
 • www.flen.co,m
 • flen.se,
 • www.flen.coj
 • www.flen.cojm
 • flen.sej
 • www.flen.cmo
Visa alla misstag Dölj alla misstag