ipinfo.co.kr Rapportera : Besök webbplatsen


 • Ranking Alexa Global: # 1,443,267,Alexa Ranking i Bangladesh is # 15,336

  Server:Apache...
  X-Powered-By:PHP/4.4.7

  Den huvudsakliga IP-adressen: 119.207.79.147,Din server Korea, Republic of,Seoul ISP:Korea Telecom  TLD:kr CountryCode:KR

  Beskrivningen :++ ¼­ºñ½º ¼±ÅÃÇϱâ IT Àü¹®¹ø¿ª ¼­ºñ½º ¹ø¿ª¼­ºñ½º ÇÁ·Î¼¼½º ÁÖ¿ä°í°´»ç ¼­ºñ½º ¿ä±Ý ¹ø¿ª»ùÇà ITÀÎÅÚ¸®Àü½º ¼­ºñ½º ÃëÀç ¹× ±â»çÀÛ¼º ´º½º Ŭ¸®ÇÎ ¸¶ÄÉÆà ÀÚ·á ±âȹ TEL: 82-2-325-2188 FAX: 82-050-116-2188 e-¸Þ...

  This report updates in 17-Dec-2021

Tekniska uppgifter om ipinfo.co.kr


Geo IP ger dig information om bl.a. latitud, longitud och ISP (Internet Service Provider). Vår GeoIP-tjänst hittade var är värd ipinfo.co.kr. För närvarande finns det i Korea, Republic of och dess tjänsteleverantör är Korea Telecom .

Latitud: 37.568260192871
Longitud: 126.97782897949
Land: Korea, Republic of (KR)
Staden: Seoul
Region: Seoul-t'ukpyolsi
ISP: Korea Telecom

Analys av HTTP-huvudet


HTTP Header-information är en del av HTTP-protokollet som användarens webbläsare skickar till den så kallade Apache som innehåller information om vad webbläsaren vill ha och kommer att ta emot från webbservern.

Date:Thu, 16 Dec 2021 18:02:25 GMT
Server:Apache
X-Powered-By:PHP/4.4.7
Connection:close
Transfer-Encoding:chunked
Content-Type:text/html

DNS

ipv4:IP:119.207.79.147
ASN:4766
OWNER:KIXS-AS-KR Korea Telecom, KR
Country:KR
mx:MX preference = 10, mail exchanger = spam3.mnara.net.
ns:nis.blueweb.co.kr.
ns3.blueweb.co.kr.
soa:ns3.blueweb.co.kr. root.ipinfo.co.kr. 2020021200 10800 3600 432000 3600

HtmlToText

++ ¼­ºñ½º ¼±ÅÃÇϱâ IT Àü¹®¹ø¿ª ¼­ºñ½º ¹ø¿ª¼­ºñ½º ÇÁ·Î¼¼½º ÁÖ¿ä°í°´»ç ¼­ºñ½º ¿ä±Ý ¹ø¿ª»ùÇà ITÀÎÅÚ¸®Àü½º ¼­ºñ½º ÃëÀç ¹× ±â»çÀÛ¼º ´º½º Ŭ¸®ÇÎ ¸¶ÄÉÆà ÀÚ·á ±âȹ TEL: 82-2-325-2188 FAX: 82-050-116-2188 e-¸ÞÀÏ: [email protected] ¼ö³â °£ ÃàÀûµÈ ³ëÇÏ¿ì, ¼÷·ÃµÈ Àü¹® ¹ø¿ª ÀηÂ, Translation Memory, ±×¸®°í ÃÖ»óÀÇ ¹ø¿ª Ç°Áú·Î °í°´ °¨µ¿À» ½ÇÇöÇÑ´Ù´Â ¸ñÇ¥·Î, ´Ü¿¬ ¾÷°è ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ IT Àü¹® ¹ø¿ª ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. IT ±â¾÷µéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÃëÀç ¹× ±â»ç ÀÛ¼º, ´º½º Ŭ¸®ÇÎ, º¸µµÀÚ·á/¸®Ç÷¿/ºê·Î¼Å ÀÛ¼º, À¥ »çÀÌÆ® º»¹® ±âȹ µî ´Ù¾çÇÑ ¸¶ÄÉÆà ÀÎÅÚ¸®Àü½º ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.

URL-analys för ipinfo.co.kr


http://www.ipinfo.co.kr//index.html
http://www.ipinfo.co.kr//k_html/s23_cust.html
http://www.ipinfo.co.kr//k_html/s24_rate.html
http://www.ipinfo.co.kr//k_html/s21_pro.html
http://www.ipinfo.co.kr//k_html/s11_about.html
http://www.ipinfo.co.kr//index_e.html
http://www.ipinfo.co.kr//k_html/s6_career.html
http://www.ipinfo.co.kr//k_html/s33_news.html
http://www.ipinfo.co.kr//k_html/s5_cont.html
http://www.ipinfo.co.kr//k_html/s7_map.html
http://www.ipinfo.co.kr//mailto:[email protected]
http://www.ipinfo.co.kr//k_html/s25_sample.html
http://www.ipinfo.co.kr//k_html/s31_market.html
http://www.ipinfo.co.kr//k_html/s34_plan.html
http://www.ipinfo.co.kr//k_html/s32_press.html

Whois-information


Whois är ett protokoll som ger tillgång till registreringsinformation. Du kan få reda på när webbplatsen registrerades, när den kommer att upphöra att gälla och vilka kontaktuppgifter webbplatsen har med hjälp av följande information. I ett nötskal ingår dessa uppgifter;

query : ipinfo.co.kr


# KOREAN(UTF8)

도메인이름 : ipinfo.co.kr
등록인 : 아이피아이커뮤니케이션즈
책임자 : 이미경
책임자 전자우편 : [email protected]
등록일 : 1999. 11. 26.
최근 정보 변경일 : 2013. 02. 06.
사용 종료일 : 2022. 11. 26.
정보공개여부 : N
등록대행자 : (주)유니파이(http://www.blueweb.co.kr)
DNSSEC : 미서명

1차 네임서버 정보
호스트이름 : ns3.blueweb.co.kr
IP 주소 : 211.202.2.3

2차 네임서버 정보
호스트이름 : nis.blueweb.co.kr
IP 주소 : 210.205.6.4

네임서버 이름이 .kr이 아닌 경우는 IP주소가 보이지 않습니다.


# ENGLISH

Domain Name : ipinfo.co.kr
Registrant : IPI Communications Inc.
Administrative Contact(AC) : Mi Kyung Lee
AC E-Mail : [email protected]
Registered Date : 1999. 11. 26.
Last Updated Date : 2013. 02. 06.
Expiration Date : 2022. 11. 26.
Publishes : N
Authorized Agency : Unify.co,Ltd(http://www.blueweb.co.kr)
DNSSEC : unsigned

Primary Name Server
Host Name : ns3.blueweb.co.kr
IP Address : 211.202.2.3

Secondary Name Server
Host Name : nis.blueweb.co.kr
IP Address : 210.205.6.4


- KISA/KRNIC WHOIS Service -


SERVERS

  SERVER kr.whois-servers.net

  ARGS ipinfo.co.kr

  PORT 43

  TYPE domain

DOMAIN

  NAME ipinfo.co.kr

NSERVER

  NIS.BLUEWEB.CO.KR 210.205.6.4

  NS3.BLUEWEB.CO.KR 211.202.2.3

  REGISTERED yes

Gå till toppen

Misstag


Följande lista visar dig vilka stavningsfel som internetanvändarna kan göra för den sökta webbplatsen .

 • www.uipinfo.com
 • www.7ipinfo.com
 • www.hipinfo.com
 • www.kipinfo.com
 • www.jipinfo.com
 • www.iipinfo.com
 • www.8ipinfo.com
 • www.yipinfo.com
 • www.ipinfoebc.com
 • www.ipinfoebc.com
 • www.ipinfo3bc.com
 • www.ipinfowbc.com
 • www.ipinfosbc.com
 • www.ipinfo#bc.com
 • www.ipinfodbc.com
 • www.ipinfofbc.com
 • www.ipinfo&bc.com
 • www.ipinforbc.com
 • www.urlw4ebc.com
 • www.ipinfo4bc.com
 • www.ipinfoc.com
 • www.ipinfobc.com
 • www.ipinfovc.com
 • www.ipinfovbc.com
 • www.ipinfovc.com
 • www.ipinfo c.com
 • www.ipinfo bc.com
 • www.ipinfo c.com
 • www.ipinfogc.com
 • www.ipinfogbc.com
 • www.ipinfogc.com
 • www.ipinfojc.com
 • www.ipinfojbc.com
 • www.ipinfojc.com
 • www.ipinfonc.com
 • www.ipinfonbc.com
 • www.ipinfonc.com
 • www.ipinfohc.com
 • www.ipinfohbc.com
 • www.ipinfohc.com
 • www.ipinfo.com
 • www.ipinfoc.com
 • www.ipinfox.com
 • www.ipinfoxc.com
 • www.ipinfox.com
 • www.ipinfof.com
 • www.ipinfofc.com
 • www.ipinfof.com
 • www.ipinfov.com
 • www.ipinfovc.com
 • www.ipinfov.com
 • www.ipinfod.com
 • www.ipinfodc.com
 • www.ipinfod.com
 • www.ipinfocb.com
 • www.ipinfocom
 • www.ipinfo..com
 • www.ipinfo/com
 • www.ipinfo/.com
 • www.ipinfo./com
 • www.ipinfoncom
 • www.ipinfon.com
 • www.ipinfo.ncom
 • www.ipinfo;com
 • www.ipinfo;.com
 • www.ipinfo.;com
 • www.ipinfolcom
 • www.ipinfol.com
 • www.ipinfo.lcom
 • www.ipinfo com
 • www.ipinfo .com
 • www.ipinfo. com
 • www.ipinfo,com
 • www.ipinfo,.com
 • www.ipinfo.,com
 • www.ipinfomcom
 • www.ipinfom.com
 • www.ipinfo.mcom
 • www.ipinfo.ccom
 • www.ipinfo.om
 • www.ipinfo.ccom
 • www.ipinfo.xom
 • www.ipinfo.xcom
 • www.ipinfo.cxom
 • www.ipinfo.fom
 • www.ipinfo.fcom
 • www.ipinfo.cfom
 • www.ipinfo.vom
 • www.ipinfo.vcom
 • www.ipinfo.cvom
 • www.ipinfo.dom
 • www.ipinfo.dcom
 • www.ipinfo.cdom
 • www.ipinfoc.om
 • www.ipinfo.cm
 • www.ipinfo.coom
 • www.ipinfo.cpm
 • www.ipinfo.cpom
 • www.ipinfo.copm
 • www.ipinfo.cim
 • www.ipinfo.ciom
 • www.ipinfo.coim
 • www.ipinfo.ckm
 • www.ipinfo.ckom
 • www.ipinfo.cokm
 • www.ipinfo.clm
 • www.ipinfo.clom
 • www.ipinfo.colm
 • www.ipinfo.c0m
 • www.ipinfo.c0om
 • www.ipinfo.co0m
 • www.ipinfo.c:m
 • www.ipinfo.c:om
 • www.ipinfo.co:m
 • www.ipinfo.c9m
 • www.ipinfo.c9om
 • www.ipinfo.co9m
 • www.ipinfo.ocm
 • www.ipinfo.co
 • ipinfo.co.krm
 • www.ipinfo.con
 • www.ipinfo.conm
 • ipinfo.co.krn
 • www.ipinfo.col
 • www.ipinfo.colm
 • ipinfo.co.krl
 • www.ipinfo.co
 • www.ipinfo.co m
 • ipinfo.co.kr
 • www.ipinfo.cok
 • www.ipinfo.cokm
 • ipinfo.co.krk
 • www.ipinfo.co,
 • www.ipinfo.co,m
 • ipinfo.co.kr,
 • www.ipinfo.coj
 • www.ipinfo.cojm
 • ipinfo.co.krj
 • www.ipinfo.cmo
Visa alla misstag Dölj alla misstag