ivo.se Rapportera : Besök webbplatsen


 • Ranking Alexa Global: # 1,721,064

  Server:Microsoft-IIS/10.0...
  X-Powered-By:ASP.NET

  Den huvudsakliga IP-adressen: 81.201.210.168,Din server Sweden,Solna ISP:Internet Border Technologies AB  TLD:se CountryCode:SE

  Beskrivningen :IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning....

  This report updates in 15-Dec-2021

Skapat datum:2003-01-03
Datum för upphörande:2022-01-03

Tekniska uppgifter om ivo.se


Geo IP ger dig information om bl.a. latitud, longitud och ISP (Internet Service Provider). Vår GeoIP-tjänst hittade var är värd ivo.se. För närvarande finns det i Sweden och dess tjänsteleverantör är Internet Border Technologies AB .

Latitud: 59.360038757324
Longitud: 18.000860214233
Land: Sweden (SE)
Staden: Solna
Region: Stockholms Lan
ISP: Internet Border Technologies AB

Analys av HTTP-huvudet


HTTP Header-information är en del av HTTP-protokollet som användarens webbläsare skickar till den så kallade Microsoft-IIS/10.0 som innehåller information om vad webbläsaren vill ha och kommer att ta emot från webbservern.

Cache-Control:private
Content-Type:text/html; charset=utf-8
Server:Microsoft-IIS/10.0
Set-Cookie:ASP.NET_SessionId=hhwjdwqxq0plxwj5xvz04x2a; path=/; HttpOnly; SameSite=Lax
X-AspNetMvc-Version:5.2
X-AspNet-Version:4.0.30319
X-Powered-By:ASP.NET
Date:Wed, 15 Dec 2021 14:47:44 GMT
Content-Length:164524

DNS

ipv4:IP:81.201.210.168
ASN:41175
OWNER:INTERNETBORDER Norra Stationsgatan 93, SE
Country:SE
mx:MX preference = 10, mail exchanger = mx10.ivo.se.
ns:dns03.ports.se.
dns02.ports.se.
dns01.dipcon.com.
dns04.ports.net.
soa:dns01.dipcon.com. registry.ports.net. 2021121500 1800 900 1814400 3600
txt:"v=spf1 ip4:62.181.205.240 ip4:81.201.210.137 ip4:83.241.254.81 ip4:217.78.30.177 ip4:83.241.254.75 ~all"
"_globalsign-domain-verification=OORwqzZ6qudlx6q79s-C71P4Cv9ObODoQ7hgeudEiF"
"MS=ms51163830"
"apple-domain-verification=Xd8aPY9mzctdKrRc"

HtmlToText

'); '); Till verktygsmeny Till huvudmeny Till innehåll Till sidfoten Vi använder oss av kakor (cookies) på ivo.se för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem Toggle navigation Lättläst Teckenspråk Other Languages Press Kontakt e-tjänster Privatpersoner Informera IVO eller anmäl klagomål på hälso- och sjukvård Synpunkter eller klagomål på socialtjänsten och LSS Vad händer med min anmälan? Om patientnämnden Hitta din patientnämnd Ansökan om journalförstöring Yrkesverksamma Tipsa IVO Anmäla och rapportera som yrkesverksam Anmäl brist i säkerheten Anmäl leg. hälso- och sjukvårdspersonal Anmäl läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende Anmäl ny hälso- och sjukvårdsverksamhet Fördjupad information om hälso- och sjukvård Anmäl offentligt driven verksamhet Anmäl en personuppgiftsincident Anmäl privat assistansanordnare Anmäl till biobanksregistret Anmäl till säkerhetsregistret Anmäl vårdskada - lex Maria Frågor och svar om lex Maria Anmälan av leverantörer för samhällsviktiga tjänster Anmälan enligt lex Sarah Anställda rapporterar Ledningen utreder Ansvarig anmäler Frågor och svar om lex Sarah Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter Apoteksverksamhet Beslut om placering av fler än tre barn i familje- eller jourhem Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS E-tjänst Frågor och svar om ej verkställda beslut Estetiska behandlingar Förteckning över barn i familjehem Informera IVO om risker Information till IVO från Patientnämnden Journalhantering när privat verksamhet upphör Psykiatrisk tvångsvård Rapportera blodverksamhet Hantering av avvikelser Rapportera sprututbytesverksamhet Rapportera verksamhet donation och transplantation Rapportera vävnadsinrättningar Verksamhet vid en vävnadsinrättning – tillstånd och tillsyn Överflyttning av ärenden mellan kommuner Ansökan till IVO Vägledning vid bedömning av momenten i 2 a kap. 10 § SoL Återkallelse av ansökan Överklagande av IVO:s beslut Förhållanden som inte omfattas av prövningen gällande överflyttning av ärenden Jag är anmäld - vad händer nu? Jag utreds av IVO Jag förekommer i ett klagomål Vilken myndighet gör vad? Begäran om sökning av allmänna handlingar Anmälningsår Tillsyns- och klagomålsärenden E-tjänster och blanketter Sök i våra register över verksamheter Informationssäkerhet Anmälan för leverantörer av samhällsviktiga tjänster Medicinteknik Vad är en medicinteknisk produkt? Regelverk CE-märkta medicintekniska produkter Egentillverkade medicintekniska produkter Lämna information om egentillverkning Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter (Anmäla och rapportera) Marknadskontroll Myndighetssamverkan inom det medicintekniska området Barn och unga LSS-boende Du som vårdas i psykiatrisk tvångsvård Elevhem Du som är vårdnadshavare till ett placerat barn Kontakta oss och berätta För placerade barn och unga Frågor och svar Frågor och svar för privatpersoner Frågor och svar för yrkesverksamma Frågor och svar om covid-19/coronaviruset Tillsyn Tillsynsområden Regelverk Detta gör IVO Nationell tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder på LSS-boenden för vuxna IVO:s tillsyn av äldreomsorgen under corona-pandemin Genomförd tillsyn kring åtgärder för minskad smittspridning Bakgrund och syfte med tillsynen av äldreomsorgen, april 2020 Utmaningar och åtgärder för minskad smittspridning i äldreomsorgen Tillsyn av medicinsk vård och behandling Beslut och material från tillsynen IVO följer upp tillsynen av äldreomsorgen Tillsynen SÄBO 2021 Frågor och svar om den digitala överföringstjänsten Information om IVO:s digitala överföringstjänst Personalenkät Ägar- och ledningsprövning av tillståndspliktiga verksamheter Frekvenstillsyn Ej verkställda beslut Klagomålsärenden Anmälnings och underrättelseskyldighet Handläggningen av underrättelser om tvångsåtgärder inom psykiatrisk tvångsvård Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal Övriga tillsynsinsatser Detta ser IVO Så här bedriver IVO tillsyn Tillstånd För kommuner Våra handläggningstider Det här granskar IVO i tillståndsprövningen Mer om lämplighetsprövningen För privata verksamheter Behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd eller ändring? Om avgifter för ansökan Så här fyller du i din ansökan Hur du fyller i en ansökan om ändring Krav på kompetens hos föreståndare Till dig som har fått tillstånd Ändringar i ett tillstånd Om du får avslag på din ansökan Du som själv anordnar personlig assistans SoL-tillstånd och LSS-tillstånd Avlösarservice i hemmet (LSS) Biståndsbedömt trygghetsboende (SoL) Biträde av kontaktperson (LSS) Bostad med särskild service för barn och unga (LSS) Bostad med särskild service för vuxna (LSS) Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (SoL) Daglig verksamhet (LSS) Hem för viss annan heldygnsvård "Korttidsboende" (SoL) Hem för vård eller boende (HVB) (SoL) Hemtjänst (SoL) Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (LSS) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (LSS) Ledsagarservice (LSS) Personlig assistans (LSS) Stödboende (SoL) Särskild boendeform för äldre (SoL) Verksamhet som ger konsulentstöd (SoL) Öppenvård/dagverksamhet (SoL) Hälso- och sjukvårdstillstånd Blodverksamhet Vävnadsinrättningar Verksamhet för omskärelse Verksamhet för sprututbyte Abortverksamheter e-tjänst och företrädarregistret Regarding the authorisation process of the Health and Social Care Inspectorate (IVO) SoL and LSS activities that require authorisation from the Health and Social Care Inspectorate (IVO) Relief service in the home (LSS) Assessed sheltered housing (SoL) Personal contact service (LSS) Housing with special services for children and young people (LSS) Housing with special services for adults (LSS) Housing with special services for people with functional impairments (SoL) Daily activities (LSS) Homes for certain other in-patient care 'short-term housing' (SoL) Homes for care or residence (HVB) (SoL) Home care (SoL) Short period of supervision for schoolchildren over the age of 12 (LSS) Short term stay away from home (LSS) Companion service (LSS) Personal assistance (LSS) Supported housing (SoL) Special housing types for the elderly (SoL) Service with support for family homes and emergency foster homes that receive children (SoL) Non-institutional care/day activities (SoL) Healthcare services that require authorisation from IVO Blood establishments Tissue establishments Circumcision services Abortion services Register Att söka information i IVO:s register Biobanksregistret Blodverksamheter Donations- och transplantationsregistret LARO Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende Omsorgsregistret Information om HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem Instruktioner för dig som använder hjälpmedel Säkerhetsregistret Vårdgivarregistret Vävnadsregistret Publicerat E-tjänster och blanketter Föreskrifter Informationsmaterial Nyheter Principiella beslut Rapporter Remissvar Iakttagelser i korthet Statistik från IVO Statistiktabeller Anmälan till IVO/Anmälan från enskilda Lex Maria och lex Sarah Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (PSL) Frekvenstillsyn av boende för barn och unga Initiativärenden Tillsyn av personal inom hälso- och sjukvården Ej verkställda beslut Socialtjänst- och hälso och sjukvårdstillstånd HVB och stödboende för ensamkommande Justitieombudsmannen Om IVO Arbeta hos oss Lediga jobb Beslut om anställning IVO i sociala medier IVO internationellt IVO:s behandling av personuppgifter och dataskydd IVO:s dataskyddsombud Så här behandlar IVO personuppgifter Dina rättigheter som registrerad Konferenser och seminarier Socialchefsdagarna 2021 Socionomdagarna 2021 IVO på Barnrättsdagarna Genomförda konferenser Konferenser 2019 Socialchefsdagarna 2019 Nordisk tillsynskonferens 2019 IVO-dagen 2019 Plenum - IVO-dagen 2019 Samskapande dialog för en sammanhållen vård och omsorg Väntan på vård – hur ökar vi tillgängligheten till sjukvå

URL-analys för ivo.se


https://www.ivo.se///tillstand/authorisation-process/healthcare-services-that-require-authorisation-from-ivo/
https://www.ivo.se///om-ivo/other-languages/romani-chib-arli-akava-tano-o-ivo/
https://www.ivo.se///om-ivo/konferenser-och-seminarier/genomforda-konferenser/konferenser-2019/ivo-dagen-2019/tillstandsprovning-som-verktyg-for-en-god-omsorg/
https://www.ivo.se///om-ivo/kontakta-oss/ivos-upplysningstjanster/
https://www.ivo.se///tillstand/authorisation-process/sol-and-lss-activities-authorisation/short-term-stay-away-from-home-lss/
https://www.ivo.se///privatpersoner/om-patientnamnden/
https://www.ivo.se///tillsyn/tillsyn-av-halso-och-sjukvardspersonal/
https://www.ivo.se///barn-och-unga/for-placerade-barn-och-unga/
https://www.ivo.se///yrkesverksamma/anmala-och-rapportera-som-yrkesverksam/anmalan-av-leverantorer-for-samhallsviktiga-tjanster/
https://www.ivo.se///yrkesverksamma/anmala-och-rapportera-som-yrkesverksam/forteckning-over-barn-i-familjehem/
https://www.ivo.se///register/vardgivarregistret/
https://www.ivo.se///om-ivo/other-languages/finska-tata-on-ivo/
https://www.ivo.se///yrkesverksamma/anmala-och-rapportera-som-yrkesverksam/rapportera-blodverksamhet/
https://www.ivo.se///om-ivo/om-webbplatsen/om-cookies/
https://www.ivo.se///yrkesverksamma/anmala-och-rapportera-som-yrkesverksam/anmalan-om-negativa-handelser-och-tillbud-med-medicintekniska-produkter/

Whois-information


Whois är ett protokoll som ger tillgång till registreringsinformation. Du kan få reda på när webbplatsen registrerades, när den kommer att upphöra att gälla och vilka kontaktuppgifter webbplatsen har med hjälp av följande information. I ett nötskal ingår dessa uppgifter;

# Copyright (c) 1997- The Swedish Internet Foundation.
# All rights reserved.
# The information obtained through searches, or otherwise, is protected
# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
# It is also subject to database protection according to the Swedish
# Copyright Act.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine.
# Result of search for registered domain names under
# the .se top level domain.
# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.
#
state: active
domain: ivo.se
holder: DIINS0156-000156
admin-c: logica0912-00003
tech-c: logica0912-00003
billing-c: DILEI0186-000186
created: 2003-01-03
modified: 2021-04-25
expires: 2022-01-03
transferred: 2013-02-18
nserver: dns01.dipcon.com
nserver: dns02.ports.se
nserver: dns03.ports.se
nserver: dns04.ports.net
dnssec: signed delegation
registry-lock: unlocked
status: ok
registrar: Ports Group AB

  REFERRER http://www.nic-se.se

  REGISTRAR NIC-SE

SERVERS

  SERVER se.whois-servers.net

  ARGS ivo.se

  PORT 43

  TYPE domain

DISCLAIMER
Copyright (c) 1997- The Swedish Internet Foundation.
All rights reserved.
The information obtained through searches, or otherwise, is protected
by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
It is also subject to database protection according to the Swedish
Copyright Act.
Any use of this material to target advertising or
similar activities is forbidden and will be prosecuted.
If any of the information below is transferred to a third
party, it must be done in its entirety. This server must
not be used as a backend for a search engine.
Result of search for registered domain names under
the .se top level domain.
This whois printout is printed with UTF-8 encoding.


DOMAIN

STATUS
active
ok

  NAME ivo.se

  CREATED 2003-01-03

  EXPIRES 2022-01-03

NSERVER

  DNS01.DIPCON.COM 193.14.90.50

  DNS02.PORTS.SE 45.63.42.179

  DNS03.PORTS.SE 94.237.33.102

  DNS04.PORTS.NET 158.255.211.116

OWNER

  HANDLE DIINS0156-000156

  REGISTERED yes

Gå till toppen

Misstag


Följande lista visar dig vilka stavningsfel som internetanvändarna kan göra för den sökta webbplatsen .

 • www.uivo.com
 • www.7ivo.com
 • www.hivo.com
 • www.kivo.com
 • www.jivo.com
 • www.iivo.com
 • www.8ivo.com
 • www.yivo.com
 • www.ivoebc.com
 • www.ivoebc.com
 • www.ivo3bc.com
 • www.ivowbc.com
 • www.ivosbc.com
 • www.ivo#bc.com
 • www.ivodbc.com
 • www.ivofbc.com
 • www.ivo&bc.com
 • www.ivorbc.com
 • www.urlw4ebc.com
 • www.ivo4bc.com
 • www.ivoc.com
 • www.ivobc.com
 • www.ivovc.com
 • www.ivovbc.com
 • www.ivovc.com
 • www.ivo c.com
 • www.ivo bc.com
 • www.ivo c.com
 • www.ivogc.com
 • www.ivogbc.com
 • www.ivogc.com
 • www.ivojc.com
 • www.ivojbc.com
 • www.ivojc.com
 • www.ivonc.com
 • www.ivonbc.com
 • www.ivonc.com
 • www.ivohc.com
 • www.ivohbc.com
 • www.ivohc.com
 • www.ivo.com
 • www.ivoc.com
 • www.ivox.com
 • www.ivoxc.com
 • www.ivox.com
 • www.ivof.com
 • www.ivofc.com
 • www.ivof.com
 • www.ivov.com
 • www.ivovc.com
 • www.ivov.com
 • www.ivod.com
 • www.ivodc.com
 • www.ivod.com
 • www.ivocb.com
 • www.ivocom
 • www.ivo..com
 • www.ivo/com
 • www.ivo/.com
 • www.ivo./com
 • www.ivoncom
 • www.ivon.com
 • www.ivo.ncom
 • www.ivo;com
 • www.ivo;.com
 • www.ivo.;com
 • www.ivolcom
 • www.ivol.com
 • www.ivo.lcom
 • www.ivo com
 • www.ivo .com
 • www.ivo. com
 • www.ivo,com
 • www.ivo,.com
 • www.ivo.,com
 • www.ivomcom
 • www.ivom.com
 • www.ivo.mcom
 • www.ivo.ccom
 • www.ivo.om
 • www.ivo.ccom
 • www.ivo.xom
 • www.ivo.xcom
 • www.ivo.cxom
 • www.ivo.fom
 • www.ivo.fcom
 • www.ivo.cfom
 • www.ivo.vom
 • www.ivo.vcom
 • www.ivo.cvom
 • www.ivo.dom
 • www.ivo.dcom
 • www.ivo.cdom
 • www.ivoc.om
 • www.ivo.cm
 • www.ivo.coom
 • www.ivo.cpm
 • www.ivo.cpom
 • www.ivo.copm
 • www.ivo.cim
 • www.ivo.ciom
 • www.ivo.coim
 • www.ivo.ckm
 • www.ivo.ckom
 • www.ivo.cokm
 • www.ivo.clm
 • www.ivo.clom
 • www.ivo.colm
 • www.ivo.c0m
 • www.ivo.c0om
 • www.ivo.co0m
 • www.ivo.c:m
 • www.ivo.c:om
 • www.ivo.co:m
 • www.ivo.c9m
 • www.ivo.c9om
 • www.ivo.co9m
 • www.ivo.ocm
 • www.ivo.co
 • ivo.sem
 • www.ivo.con
 • www.ivo.conm
 • ivo.sen
 • www.ivo.col
 • www.ivo.colm
 • ivo.sel
 • www.ivo.co
 • www.ivo.co m
 • ivo.se
 • www.ivo.cok
 • www.ivo.cokm
 • ivo.sek
 • www.ivo.co,
 • www.ivo.co,m
 • ivo.se,
 • www.ivo.coj
 • www.ivo.cojm
 • ivo.sej
 • www.ivo.cmo
Visa alla misstag Dölj alla misstag