jarfalla.se Rapportera : Besök webbplatsen


 • Ranking Alexa Global: # 1,105,480

  Den huvudsakliga IP-adressen: 185.84.52.29,Din server Sweden,Orebro ISP:SiteVision AB  TLD:se CountryCode:SE

  Beskrivningen :Järfälla kommun ligger två mil nordväst om Stockholm. Stora friluftsområden, Mälarens vatten och väl utbyggd service gör Järfälla till en kommun att bo, arbeta och trivas i....

  This report updates in 15-Dec-2021

Skapat datum:1995-12-28
Datum för upphörande:2028-12-31

Tekniska uppgifter om jarfalla.se


Geo IP ger dig information om bl.a. latitud, longitud och ISP (Internet Service Provider). Vår GeoIP-tjänst hittade var är värd jarfalla.se. För närvarande finns det i Sweden och dess tjänsteleverantör är SiteVision AB .

Latitud: 59.274120330811
Longitud: 15.206600189209
Land: Sweden (SE)
Staden: Orebro
Region: Orebro Lan
ISP: SiteVision AB

Analys av HTTP-huvudet


HTTP Header-information är en del av HTTP-protokollet som användarens webbläsare skickar till den så kallade som innehåller information om vad webbläsaren vill ha och kommer att ta emot från webbservern.

Set-Cookie:JSESSIONID=166FEEAEB258ED945563D492EA9EC7E4; Path=/; Secure; HttpOnly; SameSite=None, SiteVisionLTM=!bVpdmrxjt7oE3lPkDrHJagqiL21fwNCJ5doR4uliJjpooQzH91A5dqLBGEdwiaqUilnA53AQrUJ2; path=/; Httponly; Secure; SameSite=None
Content-Security-Policy:frame-ancestors 'self' https://intranat.jarfalla.se/;
Referrer-Policy:no-referrer
P3P:CP="This is not a P3P policy!"
X-UA-Compatible:IE=EDGE
Cache-Control:no-cache, no-store, must-revalidate
Pragma:no-cache
Expires:Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
vary:accept-encoding
Content-Encoding:gzip
Content-Type:text/html;charset=UTF-8
Transfer-Encoding:chunked
Date:Wed, 15 Dec 2021 00:57:18 GMT
Keep-Alive:timeout=20
Connection:keep-alive

DNS

ipv6:2a05:a140::56//41174//SITEVISION-ASN, SE//SE
ipv4:IP:185.84.52.29
ASN:41174
OWNER:SITEVISION-ASN, SE
Country:SE
mx:MX preference = 20, mail exchanger = jarfalla-se.mx2-se.mailanyone.net.
MX preference = 30, mail exchanger = jarfalla-se.mx3-se.mailanyone.net.
MX preference = 10, mail exchanger = jarfalla-se.mx1-se.mailanyone.net.
ns:ns01.jarfalla.se.
ns02.jarfalla.se.
b.dns.tele2.net.
c.dns.tele2.net.
a.dns.tele2.net.
soa:ns01.jarfalla.se. hostmaster.jarfalla.se. 2018075707 10800 1080 2419200 900
txt:"google-site-verification=wzuECXYntFl8B-K7zudigsTohi1wcrqrrg0w76alszc"
"wYJdz8mfwOiAU1_wIIxBGTRF2zXVnWiWv1viurW2x84"
"apple-domain-verification=rhUTDcxZuNrre4tr"
"4310t8o3g0ogoal1torst2tv1a"
"v=spf1 mx include:_se_net.axiell.com include:spf.gdmnet.se include:spf2.jarfalla.se include:spf.mailanyone.net include:mail.sitevision-cloud.net ip4:194.68.158.3 -all"
"cW43G33ivjkViiB7Tob5+SoJpjbpoP2eiBthof7PPDFND0p4LSYrP0rEa0jArgOrWtYCAOxxLYSLX33Qbjpq+w=="
"MS=ms55516930"

HtmlToText

-- Gå direkt till sidans innehåll Kakor på jarfalla.se Vi använder kakor för att tillhandahålla funktionalitet på vår webbplats. Du kan själv anpassa dina inställningar för kakor. Om kakor på webbplatsen Godkänn alla kakor Godkänn endast nödvändiga kakor Anpassa inställningar Anpassa inställningar för kakor Nödvändiga - Dessa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. Funktionella - Dessa kakor ger förbättrade funktioner på webbplatsen. Kakor för statistik - Dessa kakor tillåter oss att räkna besök och trafikkällor, så att vi kan mäta och förbättra prestanda på vår webbplats. Spara mina val Stäng Gå till startsidan Sök på webbplatsen Hitta direkt Vaccinationsbuss Kontakta oss Nyheter Järfällaförslaget Förskola och skola Småbarn Vklass Förskola och pedagogisk omsorg Öppen förskola Barnomsorg på obekväm arbetstid Kvalitet och utveckling Mat i förskolan Försäkringar Skolbarn Vklass Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Fritidsklubb Terminstider Betyg Modersmål och nyanlända elever Kvalitet och utveckling Skolskjuts Skolmat Försäkringar Ungdomar och unga vuxna Vklass Gymnasieskola Gymnasiesärskola Ung utan gymnasieplats eller jobb Vuxna Elevhälsa och stöd Elevhälsa Särskilt stöd Åtgärder mot kränkande behandling Information till andra kommuner Ersättning för Järfällaelev som går lovskola i annan kommun Ersättning till externa utförare med barn och elever folkbokförda i Järfälla kommun Omsorg och stöd Barn, unga och familj Besöka socialtjänsten Ungdomsmottagningen Stöd till unga Våld i nära relationer Oro för barn och unga - orosanmälan Familj Missbruk och beroende Äldre Avgifter äldreomsorg Boende för äldre Hemtjänst och stöd i hemmet Restauranger Senior i Järfälla Seniorträffar Socialtjänstlagen (SoL) Stöd till anhöriga Överklaga beslut Funktionsnedsättning Ekonomi och bistånd Missbruk och beroende Vigsel och begravning God man, förvaltare och förmyndare Engagera dig Kontaktfamilj eller kontaktperson Familjehem till barn och ungdomar Volontär för äldre Järfällakompis Sekretess, synpunkter och överklagande Synpunkter och klagomål på socialtjänsten Personuppgifter och dataskydd inom socialtjänsten Överklaga beslut För utförare Utförarwebben Bli utförare Fritid och kultur Kultur och nöjen Bibliotek Evenemang Kulturmiljöer Museum Biografer Konst Bildarkiv Sevärdheter och turism Huset på höjden Digital kultur och fritid Presentartiklar och souvenirer Bas Barkarby Idrott och motion Simhall Badplatser Längdskidor Motionsspår Utegym Idrottsanläggningar och hallar Ishallar Brukets friluftsområde Sportoteket Isbanor Ängsjö friluftsområde Utomhusträning Padelbana Viksjö mini bike park Natur och friluftsliv Vandringsleder och strövområden Fågelskådning Parker Ridning Kolonilotter Fiske Naturområden Hundrastgårdar Naturpärlor Grillplatser Barn och unga Kulturskolan KomTek Lekplatser Ung Fritid - Fritidsgård och ungdomscafé Drive in-idrott Barn- och ungdomskultur Fritidschecken Förening och lokaler Föreningsstöd Starta förening Föreningsregister Lokalbokning Aktivitetskort på Nätet (ApN) Föräldravärd Aktiviteter för dig som behöver extra stöd Funkisfestivalen Öppen sporthall Fritidsnätet Äppelhyllan på biblioteket Fritidsaktiviteter för dig som behöver extra stöd Sommar i Järfälla Upplev Järfälla Bygga, bo och miljö Avfall och återvinning Avfallsabonnemang Lämna avfall Görvälns återvinningscentral Förpackningar och tidningar Återvinningscentraler Naturstädning Ägarbyte för avfallsabonnemang Bygga och bo Bygglov Bergvärme Kartor och mättjänster Ansök om en ny adress Hitta bostad Bredbandsnät Buller Inomhusmiljö Ritningsarkivet För entreprenörer Registrera lägenhetsnummer Klimat och miljö Biologisk mångfald Djur Eldning Energi- och klimatrådgivning Hållbarhetsarbete Hållbarhetspriset Hållbart företag Invasiva arter Miljöbarometern Miljödiplom Skötsel av skog Träd och trädfällning Vattnet i Järfälla Vatten och avlopp Felanmälan vatten och avlopp Vattenavläsning och förbrukning Digital vattenmätare Faktura för vatten och avlopp Ventilbyte Avgifter och bestämmelser för vatten och avlopp Ansvarsgränser mellan ledningar Ägarbyte för VA-abonnemang Stadsutveckling och detaljplaner Pågående planarbeten Översiktsplaner och strategiska dokument Planarkiv Planprocessen Markanvisningar Tunnelbanan Stadsutveckling Barkarby Jakobsbergs centrums identitet Logistiklösning Barkarby Detaljplaner och program Ormbacka B Torg och allmänna platser Anslagstavlor Användning av offentlig mark Valborgsmässofirande Fyrverkerier Städning av allmänna ytor För entreprenörer Gator och trafik Pågående arbeten i kommunen Vägarbeten och trafikstörningar Mälarbanan Ombyggnad i Jakobsbergs centrum Kallhälls centrum Parkering Datumparkering Infartsparkering Laddstolpar Lastbilsuppställning Parkering på allmän mark Parkeringsanmärkning Parkeringsavgift i Barkarbystaden Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gatuskötsel och städning Belysning Skadeanmälan för väghållning Vägstädning Övergivna bilar Snöröjning och sandning Resa i Järfälla Cykla Gångplan Säkra skolvägar Trafiksäkerhet och regler Biltvätt Häckar och buskage Lokala trafikföreskrifter Trafiksäkerhet Näringsliv och företag Branscher A-Ö Näringslivet i Järfälla Etablera dig i Järfälla Starta och driva företag Företagsregister Järfälla Näringsliv AB Näringslivsstrategi Barkarby Science Ta steget, starta eget Mark och fastigheter Mark för exploatering Lokaler för företag Temperatur inomhus Schakttillstånd Trafikanordningsplan Vattenkiosker Parkeringsnorm Riktlinjer för byggprojekt Tillstånd, regler och tillsyn Fettavskiljare för livsmedelsverksamhet Torghandel och loppmarknad Köldmedia Oljecisterner Bekämpningsmedel Kemikalier Solarium Reklamskyltar Varuskyltning och gatupratare Livsmedel, tobak och alkohol Upphandling Aktuella upphandlingar Planerade upphandlingar E-handel Att lämna anbud Inköps- och upphandlingsstrategi Lagen om valfrihetssystem (LOV) Fakturering Utmaningsrätt Nätverk och aktiviteter Aktiviteter Nyhetsbrev - Järfälla Näringsliv AB Hållbart företag Företagarföreningar och nätverk Prao Cykelvänligast Årets Företagare Ärenden & kontroller Kontrollprogram för omgivningspåverkan i bygg- och exploatering­sprojekt Sanering av avloppsrör Årsrapporter Oljeavskiljare Uppgifter om förbrukning av organiska lösningsmedel Egenkontroller Arbetsmarknadsenheten Kommun och politik Hitta direkt Press- och informationsmaterial Video från kommunfullmäktige Järfällaförslaget Politik och nämnder Politisk organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnder Tillgänglighetsrådet Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Anslagstavla Insyn och rättssäkerhet Allmän handling och offentlighetsprincipen Anmäl misstanke om mutor eller jäv Styrdokument och föreskrifter Hantering av personuppgifter Medborgarundersökning Ung demokrati Järfälla i siffror Kommunarkivet Ekonomi och fakturor Mål och budget Årsredovisning 2020 Kommunalskatt och skattesatser Kommunens fakturor Revision Konsumentrådgivning Förvaltningar och bolag Tjänstemannaorganisation Bolag, stiftelser och fonder Trygghet och säkerhet Brandkår och polis Krisberedskap Trygghetsnumret Grannsamverkan Grannstödsbilen Trygghetsvärdar och nattvandrarvärdar 77 punkter för ökad trygghet Järfälla kommuns hållbarhetspris Stöd mot våldsbejakande extremism Integration Integrationsarbetet i Järfälla Bli Järfällakompis SFI - Svenska för invandrare Civilsamverkansrådet för integration Jobba i Järfälla Lediga jobb Jobba som timvikarie Sommarjobb 2021 Utveckling och karriär Förmåner Student Det här är Järfälla Jag och jobbet Nu söker vi pedagoger Järfälla kommun Välkommen till Järfälla kommun! Vad kan vi hjälpa dig med? Hitta direkt Vaccinationsbuss Kontakta oss Nyheter Järfällaförslaget Förskola och skola Vklass Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Järfälla Lärcentrum SFI Gymnasiesärskola Visa fler Omsorg och stöd Ungdomsmottagningen Äldreboende Ekonomiskt bistånd Familjerådgivning Missbruk och beroende Seniorträffar Visa fler Fritid o

URL-analys för jarfalla.se


https://www.jarfalla.se///omsorgochstod/aldre/restauranger.4.123a147916863f46c81a8ae8.html
https://www.jarfalla.se///kommunochpolitik/trygghetochsakerhet/brandkarochpolis.4.640dac6b1300db73e7c800010135.html
https://www.jarfalla.se///kommunochpolitik/trygghetochsakerhet/grannstodsbilen.4.6355bfc91326807d5658000430.html
https://www.jarfalla.se///byggaboochmiljo/byggaochbo/inomhusmiljo.4.7a9f8bcb17990a367e35e7a5.html
https://www.jarfalla.se///forskolaochskola/skolbarn/skolskjuts.4.640dac6b1300db73e7c800013330.html
https://www.jarfalla.se///fritidochkultur/aktiviteterfordigsombehoverextrastod/funkisfestivalen.4.3db2b2201573c98a44bf1ed4.html
https://www.jarfalla.se///gatorochtrafik/parkering/parkeringpaallmanmark.4.640dac6b1300db73e7c800011566.html
https://www.jarfalla.se///gatorochtrafik/parkering/datumparkering.4.640dac6b1300db73e7c800011436.html
https://www.jarfalla.se///omsorgochstod/engageradig/volontarforaldre.4.640dac6b1300db73e7c800013023.html
https://www.jarfalla.se///byggaboochmiljo/stadsutvecklingochdetaljplaner/detaljplanerochprogram.4.7a9f8bcb17990a367e35eaee.html
https://www.jarfalla.se///byggaboochmiljo/byggaochbo/kartorochmattjanster.4.7a0ff1cc1326d53eaee8000622.html
https://www.jarfalla.se///sok
https://www.jarfalla.se///byggaboochmiljo/vattenochavlopp/avgifterochbestammelserforvattenochavlopp.4.640dac6b1300db73e7c80007325.html
https://www.jarfalla.se///gatorochtrafik/parkering/parkeringsavgiftibarkarbystaden.4.5ef46051556de3110246a2.html
https://www.jarfalla.se///kommunochpolitik.4.21ecf32412f3454ebeb800084.html
ritningsarkiv.jarfalla.se
1177.se
fritidsnatet.se
medley.se
javascript:void(window.open('jarfalla.miljobarometern.se
jarfallakartan.jarfalla.se
bibliotek.jarfalla.se
offentligajobb.se
javascript:void(window.open('e-tjanster.jarfalla.se
barkarbyscience.se

Whois-information


Whois är ett protokoll som ger tillgång till registreringsinformation. Du kan få reda på när webbplatsen registrerades, när den kommer att upphöra att gälla och vilka kontaktuppgifter webbplatsen har med hjälp av följande information. I ett nötskal ingår dessa uppgifter;

# Copyright (c) 1997- The Swedish Internet Foundation.
# All rights reserved.
# The information obtained through searches, or otherwise, is protected
# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
# It is also subject to database protection according to the Swedish
# Copyright Act.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine.
# Result of search for registered domain names under
# the .se top level domain.
# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.
#
state: active
domain: jarfalla.se
holder: domjrf6054-00001
admin-c: -
tech-c: -
billing-c: -
created: 1995-12-28
modified: 2020-10-07
expires: 2028-12-31
transferred: 2019-08-13
nserver: b.dns.tele2.net
nserver: ns01.jarfalla.se 194.68.158.131
nserver: ns02.jarfalla.se 194.68.158.132
dnssec: unsigned delegation
registry-lock: unlocked
status: ok
registrar: www.NameSRS.com

  REFERRER http://www.nic-se.se

  REGISTRAR NIC-SE

SERVERS

  SERVER se.whois-servers.net

  ARGS jarfalla.se

  PORT 43

  TYPE domain

DISCLAIMER
Copyright (c) 1997- The Swedish Internet Foundation.
All rights reserved.
The information obtained through searches, or otherwise, is protected
by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
It is also subject to database protection according to the Swedish
Copyright Act.
Any use of this material to target advertising or
similar activities is forbidden and will be prosecuted.
If any of the information below is transferred to a third
party, it must be done in its entirety. This server must
not be used as a backend for a search engine.
Result of search for registered domain names under
the .se top level domain.
This whois printout is printed with UTF-8 encoding.


DOMAIN

STATUS
active
ok

  NAME jarfalla.se

  CREATED 1995-12-28

  EXPIRES 2028-12-31

NSERVER

  B.DNS.TELE2.NET 213.50.29.195

  NS01.JARFALLA.SE 194.68.158.131

  NS02.JARFALLA.SE 194.68.158.132

OWNER

  HANDLE domjrf6054-00001

  REGISTERED yes

Gå till toppen

Misstag


Följande lista visar dig vilka stavningsfel som internetanvändarna kan göra för den sökta webbplatsen .

 • www.ujarfalla.com
 • www.7jarfalla.com
 • www.hjarfalla.com
 • www.kjarfalla.com
 • www.jjarfalla.com
 • www.ijarfalla.com
 • www.8jarfalla.com
 • www.yjarfalla.com
 • www.jarfallaebc.com
 • www.jarfallaebc.com
 • www.jarfalla3bc.com
 • www.jarfallawbc.com
 • www.jarfallasbc.com
 • www.jarfalla#bc.com
 • www.jarfalladbc.com
 • www.jarfallafbc.com
 • www.jarfalla&bc.com
 • www.jarfallarbc.com
 • www.urlw4ebc.com
 • www.jarfalla4bc.com
 • www.jarfallac.com
 • www.jarfallabc.com
 • www.jarfallavc.com
 • www.jarfallavbc.com
 • www.jarfallavc.com
 • www.jarfalla c.com
 • www.jarfalla bc.com
 • www.jarfalla c.com
 • www.jarfallagc.com
 • www.jarfallagbc.com
 • www.jarfallagc.com
 • www.jarfallajc.com
 • www.jarfallajbc.com
 • www.jarfallajc.com
 • www.jarfallanc.com
 • www.jarfallanbc.com
 • www.jarfallanc.com
 • www.jarfallahc.com
 • www.jarfallahbc.com
 • www.jarfallahc.com
 • www.jarfalla.com
 • www.jarfallac.com
 • www.jarfallax.com
 • www.jarfallaxc.com
 • www.jarfallax.com
 • www.jarfallaf.com
 • www.jarfallafc.com
 • www.jarfallaf.com
 • www.jarfallav.com
 • www.jarfallavc.com
 • www.jarfallav.com
 • www.jarfallad.com
 • www.jarfalladc.com
 • www.jarfallad.com
 • www.jarfallacb.com
 • www.jarfallacom
 • www.jarfalla..com
 • www.jarfalla/com
 • www.jarfalla/.com
 • www.jarfalla./com
 • www.jarfallancom
 • www.jarfallan.com
 • www.jarfalla.ncom
 • www.jarfalla;com
 • www.jarfalla;.com
 • www.jarfalla.;com
 • www.jarfallalcom
 • www.jarfallal.com
 • www.jarfalla.lcom
 • www.jarfalla com
 • www.jarfalla .com
 • www.jarfalla. com
 • www.jarfalla,com
 • www.jarfalla,.com
 • www.jarfalla.,com
 • www.jarfallamcom
 • www.jarfallam.com
 • www.jarfalla.mcom
 • www.jarfalla.ccom
 • www.jarfalla.om
 • www.jarfalla.ccom
 • www.jarfalla.xom
 • www.jarfalla.xcom
 • www.jarfalla.cxom
 • www.jarfalla.fom
 • www.jarfalla.fcom
 • www.jarfalla.cfom
 • www.jarfalla.vom
 • www.jarfalla.vcom
 • www.jarfalla.cvom
 • www.jarfalla.dom
 • www.jarfalla.dcom
 • www.jarfalla.cdom
 • www.jarfallac.om
 • www.jarfalla.cm
 • www.jarfalla.coom
 • www.jarfalla.cpm
 • www.jarfalla.cpom
 • www.jarfalla.copm
 • www.jarfalla.cim
 • www.jarfalla.ciom
 • www.jarfalla.coim
 • www.jarfalla.ckm
 • www.jarfalla.ckom
 • www.jarfalla.cokm
 • www.jarfalla.clm
 • www.jarfalla.clom
 • www.jarfalla.colm
 • www.jarfalla.c0m
 • www.jarfalla.c0om
 • www.jarfalla.co0m
 • www.jarfalla.c:m
 • www.jarfalla.c:om
 • www.jarfalla.co:m
 • www.jarfalla.c9m
 • www.jarfalla.c9om
 • www.jarfalla.co9m
 • www.jarfalla.ocm
 • www.jarfalla.co
 • jarfalla.sem
 • www.jarfalla.con
 • www.jarfalla.conm
 • jarfalla.sen
 • www.jarfalla.col
 • www.jarfalla.colm
 • jarfalla.sel
 • www.jarfalla.co
 • www.jarfalla.co m
 • jarfalla.se
 • www.jarfalla.cok
 • www.jarfalla.cokm
 • jarfalla.sek
 • www.jarfalla.co,
 • www.jarfalla.co,m
 • jarfalla.se,
 • www.jarfalla.coj
 • www.jarfalla.cojm
 • jarfalla.sej
 • www.jarfalla.cmo
Visa alla misstag Dölj alla misstag