mitthjarta.se Rapportera : Besök webbplatsen


 • Server:Apache...
  X-Powered-By:PHP/7.2.18

  Den huvudsakliga IP-adressen: 81.94.79.221,Din server Sweden,Soderhamn ISP:Soderhamn NARA AB  TLD:se CountryCode:SE

  Beskrivningen :Hoppa till innehåll Mitt Hjärta Vårdcentral i Fagersta Mitt Hjärta Hälsa i Skåne Slå på/av navigation Hem Välkommen Hem Mitt Hjärta har bedrivit sjukvård sedan början av 2000-talet. De nuvarande verks...

  This report updates in 15-Dec-2021

Skapat datum:2004-01-15
Datum för upphörande:2022-01-15

Tekniska uppgifter om mitthjarta.se


Geo IP ger dig information om bl.a. latitud, longitud och ISP (Internet Service Provider). Vår GeoIP-tjänst hittade var är värd mitthjarta.se. För närvarande finns det i Sweden och dess tjänsteleverantör är Soderhamn NARA AB .

Latitud: 61.303730010986
Longitud: 17.059209823608
Land: Sweden (SE)
Staden: Soderhamn
Region: Gavleborgs Lan
ISP: Soderhamn NARA AB

Analys av HTTP-huvudet


HTTP Header-information är en del av HTTP-protokollet som användarens webbläsare skickar till den så kallade Apache som innehåller information om vad webbläsaren vill ha och kommer att ta emot från webbservern.

Date:Wed, 15 Dec 2021 01:01:45 GMT
Server:Apache
X-Powered-By:PHP/7.2.18
Link:; rel="https://api.w.org/", ; rel="alternate"; type="application/json", ; rel=shortlink
Keep-Alive:timeout=5, max=200
Connection:Keep-Alive
Transfer-Encoding:chunked
Content-Type:text/html; charset=UTF-8

DNS

ipv4:IP:81.94.79.221
ASN:28847
OWNER:SE-TEKNIKPARK Soderhaman N?RA Soderhamn, SE
Country:SE
mx:MX preference = 10, mail exchanger = mail.softion.se.
ns:ns1.loopia.se.
ns2.loopia.se.
soa:ns1.loopia.se. registry.loopia.se. 1639008000 10800 3600 604800 86400

HtmlToText

Hoppa till innehåll Mitt Hjärta Vårdcentral i Fagersta Mitt Hjärta Hälsa i Skåne Slå på/av navigation Hem Välkommen Hem Mitt Hjärta har bedrivit sjukvård sedan början av 2000-talet. De nuvarande verksamheterna finns i Västmanlad i Fagersta och i Skåne på Mitt Hjärta Hälsa . Besök hemsidor ovan. Presentation av Mitt Hjärta genom åren Varumärket Mitt Hjärtas logotype är ett registrerat varumärke och har innebörder som formulerades på ett tidigt stadium när verksamheterna enbart bestod av arbete inom hjärt- och kärlområdet runt år 2000. Vi etablerade Core Care för hjärtverksamheten men med anledning av många Core och Care på marknaden så föddes Mitt Hjärta. ”Du skall bry dig om ditt hjärta (Cor Care) d v s utifrån dig själv Mitt Hjärta”. Det skall ge signaler om nödvändigheten av egna förebyggande insatser för hälsan där hjärtat finns med både fysiskt och på det mentala planet. Ledorden Våra ledord är Kvalitet, Engagemang och Mervärde. Mitt Hjärtas färger är rött, grönt och svart. Den röda färgen står för Hjärta och Engagemang, den gröna för Kvalitet och Miljömedvetande och den svarta skall stå för Mervärdet med svarta siffror på nedersta raden i bokföringen. Historik Mitt Hjärta genomgick under perioden 2009 till 2013 omfattande verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar fram för allt allt orsakade av utgången för upphandlingen av Bollnäs sjukhus. De större händelserna blev förlusten av avtalet för Hjärtmottagningen och försäljningen av Mitt Hjärta Primärvård 2011, försäljningen av Mitt Hjärta Hälsovalet 2013 samt etablerandet av Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter i Delsbo under 2010-2013. Samtidigt erhölls driften på Bergslagssjukhuset i Västmanland och av hela primärvården i Fagersta genom ett LOU-avtal 2011. Verksamheterna kunde under denna tid breddas så att de nu inte enbart omfattar vårdsektorn utan även andra områden men alltid med hälsa och fysisk aktivitet i fokus. Några hållpunkter 1980 – 1997 arbete och utveckling på Bollnäs sjukhus: Jaga älg med dynamitpiller 1997 – Arbete som kardiologkonsult på Stockholm Heart Center genom Med Hjärta AB 2003 – Erhållandet av avtal för hjärtsjukvård i Gävleborg 2007 – Erhållandet av avtal för Bollnäs Hälsocentral för nästan 20 000 patienter, uppbyggnad av Mitt Hjärta Loppet, Arbete och Hälsa och Mitt Hjärta Rehab & Friskus 2009 – Hjärtavtalet återupphandlas och utvidgas från att ha omfattat södra Hälsingland till hela Gävleborg. Mitt Hjärta tilldelas vårdavtalet för Bergslagssjukhuset och för primärvården i Fagersta. 2010 – Övertagandet av Ljusne Hälsocentral, nystart av E-hälsan i Söderhamn och Varvets Hälsocentral i Hudiksvall, nystart av Voxnadalens Hälsocentral i Ovanåkers kommun samt uppköp av Köpings Vårdcentral. Upphandlingen av Bollnäs sjukhus inleds och vi lägger fram ett konkurrenskraftigt bud på verksamheten som ändå till slut går till Aleris. Start av verksamheterna vid Bergslagssjukhuset. 2011 – Som konsekvens av upphandlingen av Bollnäs sjukhus försäljs Bollnäs Hälsocentral och Voxnadalens Hälsocentral till Aleris. Avtalet med Landstinget Gävleborg avseende specialistmottagningen för hjärt- och kärlsjukdomar upphör 2012 med anledning av sjukhusupphandlingen. Uppbyggnaden av Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter i Delsbo inleds. 2013 – Försäljning av Ljusne Hälsocentral, Varvets Hälsocentral i Hudiksvall och E-Hälsan i Söderhamn samt Köpings vårdcentral i efterbörden av sjukhusupphandlingen i Bollnäs. Ekonomin medgör fortsatt bygge av Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter på Backen i Delsbo. Fortsatta framgångar inom ridsporten med ett 30-tal mästerskapsmedaljer för ungdomarna i Mitt Hjärta Hästsportförening. 2016 – Start av HVB-verksamheter på Backen i Delsbo i bolaget Bo & Lära AB. 2017 – LOU-avtalet för Bergslagssjukhuset löper ut. Fortsatt drift av Familjeläkarmottagningen i Fagersta. Flytt av stora delar av driftansvaret för verksamheterna från Hälsingland till Skåne. HVB-verksamheten på Backen i Delsbo avslutas med anledning av svårigheter att leda denna på distans från Skåne. 2018 – Mitt Hjärta Hästsportcenter bygger en ny ridsportanläggning i Vellinge kommun i södra Skåne. Mitt Hjärta Fastigheter AB bildas som ägare till den nya anläggningen och till fastigheter i Skåne och Hälsingland. 2019 – Mitt Hjärta Bo & Lära AB byter namn och inriktning till Mitt Hjärta Music AB för Klara Hammarströms musiksatsning. 2020 – Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter säljer ridsportanläggningen i Delsbo med ridhus, stall, uteridbanor, byggnader och mark till Backen Hästsportcenter. Kvar i Hälsingland är företagets övriga fastigheter och de privata investeringar som gjorts genom åren för att få till ett skogs- och fastighetsinnehav i familjens hembygd. Sjukvård sedan länge Mitt Hjärta har bedrivit sjukvård i privat regi sedan 1997, från början i aktiebolaget Med Hjärta AB med konsultarbeten på Stockholm Heart Center inom kardiologi och klinisk fysiologi och senare efter avtal med landstinget Gävleborg i Core Care AB (då vi skapade varumärket Mitt Hjärta), samt i Mitt Hjärta Primärvård AB som drev Bollnäs Hälsocentral fram till försäljningen till Aleris i november 2011. Vi har haft vårdavtal med landstinget Gävleborg sedan 2003 och bedrev öppen hjärt- kärlsjukvård vid Hjärtkliniken i Bollnäs och på E-Hälsan i Söderhamn. Core Care AB hade även ett vårdavtal med landstinget Gävleborg om hjärtrehabilitering och sekundärprevention vid hjärtsjukdomar där arbetet bedrevs i ett multiprofessionellt teamarbete runt patienten inom öppenvården med omfattande kompetenser runt hjärtsjukdom. Inom Mitt Hjärta Hälsovalet AB har vi drivit E-Hälsan i Söderhamn, Ljusne Hälsocentral och Varvets Hälsocentral i Hudiksvall fram till en försäljning till Hälsovalet AB 2013. Den 19 aug 2009 tilldelades Mitt Hjärta ansvaret för att driva Bergslagssjukhuset i Fagersta efter en offentlig upphandling. Den 1 februari 2010 startade verksamheten i Fagersta som bestod av medicinmottagning, övriga specialistmottagningar (inklusive klinisk fysiologi), en vårdavdelning, rehabiliteringsavdelning och vårdcentralen lokaliserad till sjukhuset. Med detta kunde Mitt Hjärta bygga ett närsjukhuskoncept på Bergslagssjukhuset i Fagersta. För denna verksamheten bildades Mitt Hjärta i Bergslagen AB. Preventiv inriktning Mitt Hjärta har alltid haft hälsobudskapet med förebyggande insatser i fokus för arbetet inom vården. En stor utmaning har varit att kunna förbättra det preventiva arbetet med hjärt- och kärlsjukdom och hitta de riskpatienter som idag undgår behandling och uppföljning och som idag fortfarande bidrar med en allt för högt insjuknande och död i hjärtsjukdom. Mitt Hjärta arbetar också för en bättre sammanhållen vård för de äldre multisjuka patienterna och även där bör man kunna räkna med att förebyggande insatser inom ramen för primärvården, specialistvården och omsorgen som skulle kunna bli kostnadseffektiva och befrämja folkhälsan. Hjärtkliniken Ett av våra första uppdrag som entreprenörer inom vården var förtroendet att få arbeta med hjärt- och kärlsjukdom inom öppenvården i Gävleborg, se verksamhetsbeskrivningen: Fyra År med Mitt Hjärta. Hjärtkliniken blev etablerad och innebar att primärvården i framför allt Hälsingland fick helt andra möjligheter än tidigare att få hjälp med diagnostik, behandling och uppföljning vid hjärt- och kärlsjukdom. Verksamheten kännetecknades av ett gott samarbete med sjukhusen och med primärvården. Kardiologisk specialistkompetens krävs allt mer inom primärvården Den allmänna utvecklingen inom sjukvården har gått mot att fler vårdinsatser kan flyttas ut i öppenvård och detta gäller på ett mycket påtagligt sätt för hjärtsjukdomarna. Det hänger samman med den medicinska utvecklingen mot snabbare akuta insatser och ingrepp och operationer inom den slutna specialistvården som nu karaktäriseras av mycket kortare vårdtider än tidigare. Det har dock uppstått nya behov av en mellanstation för hjärtpatienterna som kan överbrygga glappet mellan en akut fas i omhändertagandet på sjukhu

URL-analys för mitthjarta.se


http://mitthjarta.nu
http://mitthjarta.nu//#content
http://mitthjarta.nu/
lakartidningen.se
mitthjartahastsport.se
mitthjarta.se
mitthjartahalsa.se
www5.idrottonline.se

Whois-information


Whois är ett protokoll som ger tillgång till registreringsinformation. Du kan få reda på när webbplatsen registrerades, när den kommer att upphöra att gälla och vilka kontaktuppgifter webbplatsen har med hjälp av följande information. I ett nötskal ingår dessa uppgifter;

# Copyright (c) 1997- The Swedish Internet Foundation.
# All rights reserved.
# The information obtained through searches, or otherwise, is protected
# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
# It is also subject to database protection according to the Swedish
# Copyright Act.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine.
# Result of search for registered domain names under
# the .se top level domain.
# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.
#
state: active
domain: mitthjarta.se
holder: anncor5008-00001
admin-c: -
tech-c: -
billing-c: -
created: 2004-01-15
modified: 2020-11-03
expires: 2022-01-15
transferred: 2009-03-07
nserver: ns1.loopia.se
nserver: ns2.loopia.se
dnssec: signed delegation
registry-lock: unlocked
status: ok
registrar: Loopia AB

  REFERRER http://www.nic-se.se

  REGISTRAR NIC-SE

SERVERS

  SERVER se.whois-servers.net

  ARGS mitthjarta.se

  PORT 43

  TYPE domain

DISCLAIMER
Copyright (c) 1997- The Swedish Internet Foundation.
All rights reserved.
The information obtained through searches, or otherwise, is protected
by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
It is also subject to database protection according to the Swedish
Copyright Act.
Any use of this material to target advertising or
similar activities is forbidden and will be prosecuted.
If any of the information below is transferred to a third
party, it must be done in its entirety. This server must
not be used as a backend for a search engine.
Result of search for registered domain names under
the .se top level domain.
This whois printout is printed with UTF-8 encoding.


DOMAIN

STATUS
active
ok

  NAME mitthjarta.se

  CREATED 2004-01-15

  EXPIRES 2022-01-15

NSERVER

  NS1.LOOPIA.SE 93.188.0.20

  NS2.LOOPIA.SE 93.188.0.21

OWNER

  HANDLE anncor5008-00001

  REGISTERED yes

Gå till toppen

Misstag


Följande lista visar dig vilka stavningsfel som internetanvändarna kan göra för den sökta webbplatsen .

 • www.umitthjarta.com
 • www.7mitthjarta.com
 • www.hmitthjarta.com
 • www.kmitthjarta.com
 • www.jmitthjarta.com
 • www.imitthjarta.com
 • www.8mitthjarta.com
 • www.ymitthjarta.com
 • www.mitthjartaebc.com
 • www.mitthjartaebc.com
 • www.mitthjarta3bc.com
 • www.mitthjartawbc.com
 • www.mitthjartasbc.com
 • www.mitthjarta#bc.com
 • www.mitthjartadbc.com
 • www.mitthjartafbc.com
 • www.mitthjarta&bc.com
 • www.mitthjartarbc.com
 • www.urlw4ebc.com
 • www.mitthjarta4bc.com
 • www.mitthjartac.com
 • www.mitthjartabc.com
 • www.mitthjartavc.com
 • www.mitthjartavbc.com
 • www.mitthjartavc.com
 • www.mitthjarta c.com
 • www.mitthjarta bc.com
 • www.mitthjarta c.com
 • www.mitthjartagc.com
 • www.mitthjartagbc.com
 • www.mitthjartagc.com
 • www.mitthjartajc.com
 • www.mitthjartajbc.com
 • www.mitthjartajc.com
 • www.mitthjartanc.com
 • www.mitthjartanbc.com
 • www.mitthjartanc.com
 • www.mitthjartahc.com
 • www.mitthjartahbc.com
 • www.mitthjartahc.com
 • www.mitthjarta.com
 • www.mitthjartac.com
 • www.mitthjartax.com
 • www.mitthjartaxc.com
 • www.mitthjartax.com
 • www.mitthjartaf.com
 • www.mitthjartafc.com
 • www.mitthjartaf.com
 • www.mitthjartav.com
 • www.mitthjartavc.com
 • www.mitthjartav.com
 • www.mitthjartad.com
 • www.mitthjartadc.com
 • www.mitthjartad.com
 • www.mitthjartacb.com
 • www.mitthjartacom
 • www.mitthjarta..com
 • www.mitthjarta/com
 • www.mitthjarta/.com
 • www.mitthjarta./com
 • www.mitthjartancom
 • www.mitthjartan.com
 • www.mitthjarta.ncom
 • www.mitthjarta;com
 • www.mitthjarta;.com
 • www.mitthjarta.;com
 • www.mitthjartalcom
 • www.mitthjartal.com
 • www.mitthjarta.lcom
 • www.mitthjarta com
 • www.mitthjarta .com
 • www.mitthjarta. com
 • www.mitthjarta,com
 • www.mitthjarta,.com
 • www.mitthjarta.,com
 • www.mitthjartamcom
 • www.mitthjartam.com
 • www.mitthjarta.mcom
 • www.mitthjarta.ccom
 • www.mitthjarta.om
 • www.mitthjarta.ccom
 • www.mitthjarta.xom
 • www.mitthjarta.xcom
 • www.mitthjarta.cxom
 • www.mitthjarta.fom
 • www.mitthjarta.fcom
 • www.mitthjarta.cfom
 • www.mitthjarta.vom
 • www.mitthjarta.vcom
 • www.mitthjarta.cvom
 • www.mitthjarta.dom
 • www.mitthjarta.dcom
 • www.mitthjarta.cdom
 • www.mitthjartac.om
 • www.mitthjarta.cm
 • www.mitthjarta.coom
 • www.mitthjarta.cpm
 • www.mitthjarta.cpom
 • www.mitthjarta.copm
 • www.mitthjarta.cim
 • www.mitthjarta.ciom
 • www.mitthjarta.coim
 • www.mitthjarta.ckm
 • www.mitthjarta.ckom
 • www.mitthjarta.cokm
 • www.mitthjarta.clm
 • www.mitthjarta.clom
 • www.mitthjarta.colm
 • www.mitthjarta.c0m
 • www.mitthjarta.c0om
 • www.mitthjarta.co0m
 • www.mitthjarta.c:m
 • www.mitthjarta.c:om
 • www.mitthjarta.co:m
 • www.mitthjarta.c9m
 • www.mitthjarta.c9om
 • www.mitthjarta.co9m
 • www.mitthjarta.ocm
 • www.mitthjarta.co
 • mitthjarta.sem
 • www.mitthjarta.con
 • www.mitthjarta.conm
 • mitthjarta.sen
 • www.mitthjarta.col
 • www.mitthjarta.colm
 • mitthjarta.sel
 • www.mitthjarta.co
 • www.mitthjarta.co m
 • mitthjarta.se
 • www.mitthjarta.cok
 • www.mitthjarta.cokm
 • mitthjarta.sek
 • www.mitthjarta.co,
 • www.mitthjarta.co,m
 • mitthjarta.se,
 • www.mitthjarta.coj
 • www.mitthjarta.cojm
 • mitthjarta.sej
 • www.mitthjarta.cmo
Visa alla misstag Dölj alla misstag