sandholm.se Rapportera : Besök webbplatsen


 • Server:nginx...

  Den huvudsakliga IP-adressen: 93.188.2.52,Din server Sweden,Vasteras ISP:Loopia AB  TLD:se CountryCode:SE

  Beskrivningen :Välkommen Sandholm Associates erbjuder utbildning och konsultstöd inom kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete....

  This report updates in 16-Dec-2021

Skapat datum:1996-05-29
Datum för upphörande:2021-12-31

Tekniska uppgifter om sandholm.se


Geo IP ger dig information om bl.a. latitud, longitud och ISP (Internet Service Provider). Vår GeoIP-tjänst hittade var är värd sandholm.se. För närvarande finns det i Sweden och dess tjänsteleverantör är Loopia AB .

Latitud: 59.61616897583
Longitud: 16.552759170532
Land: Sweden (SE)
Staden: Vasteras
Region: Vastmanlands Lan
ISP: Loopia AB

Analys av HTTP-huvudet


HTTP Header-information är en del av HTTP-protokollet som användarens webbläsare skickar till den så kallade nginx som innehåller information om vad webbläsaren vill ha och kommer att ta emot från webbservern.

Server:nginx
Date:Wed, 15 Dec 2021 17:40:49 GMT
Content-Type:text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding:chunked
Connection:keep-alive
Vary:Accept-Encoding
Set-Cookie:wp_wcpt_session_0d56a4e25af8111fb7640f1f16af4466=4ad51d91835a1881b04b2bcdd298c5b3%7C%7C1639762849%7C%7C1639759249%7C%7C3193ef5c77c68350ac377c49168e8d57; expires=Fri, 17-Dec-2021 17:40:49 GMT; Max-Age=172800; path=/; secure; HttpOnly, gdpr[consent_types]=%5B%5D; expires=Thu, 15-Dec-2022 17:40:49 GMT; Max-Age=31536000; path=/, gdpr[allowed_cookies]=%5B%5D; expires=Thu, 15-Dec-2022 17:40:49 GMT; Max-Age=31536000; path=/
Link:; rel="https://api.w.org/", ; rel="alternate"; type="application/json", ; rel=shortlink
X-Loopia-Node:172.22.223.133
Content-Encoding:gzip

DNS

ipv4:IP:93.188.2.52
ASN:39570
OWNER:LOOPIA, SE
Country:SE
mx:MX preference = 20, mail exchanger = mailgw8.upg.se.
MX preference = 10, mail exchanger = mailgw7.upg.se.
ns:dns2.upg.se.
dns.upg.se.
soa:dns.upg.se. domainmaster.upg.se. 2020101601 3600 3600 604800 3600
txt:"v=spf1 include:spf.run.se ~all"
"MS=ms47505621"

HtmlToText

Skip to content Det ledande utbildningsföretaget inom kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling Search for: Våra Tjänster Om våra tjänster Värdeskapande onlineutbildning Öppna utbildningar Verksamhetsinterna utbildningar Konsultstöd Kommunal och regional kvalitetsledning Allmän kursinformation och villkor Personlig integritet och datasäkerhet Event Om event Konferenser Inspirationsseminarier Excellence Summit Kvalitetschefs Nätverk Publikationer Filmer Om publikationer Tidningen Potential Artiklar Böcker Skrifter VDs Reflektioner Om Sandholm Om Sandholm Historia och bakgrund Våra konsulter The Sandholm Way Kunder till Sandholm Internationellt Hänt på Sandholm Referenser Kontakta oss Deltagarsida Menu Välkommen Sandholm Associates erbjuder utbildning och konsultstöd inom kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. Kvalitet och förbättringsarbete är av största betydelse oberoende av vad en verksamhet sysslar med. Ytterst handlar det om att utveckla en verksamhets processer, ledarskap och kultur på ett sådant sätt att förmågan att möta behoven hos dem verksamheten finns till för ständigt förbättras. Vår målsättning är att hjälpa våra uppdragsgivare att nå framgång genom att ständigt förbättra sina verksamheters förmåga att möta kundernas behov med minsta möjliga resursinsats. Sandholm Associates erbjuder öppna utbildningar i företagets egna utbildningslokaler (just nu online) och verksamhetsinterna utbildningar på plats hos kund. Vi erbjuder konsultstöd där vi hjälper vi våra kunder på deras väg mot ett framgångsrikt förbättringsarbete, nöjdare kunder och fina resultat. Vi verkar i de flesta branscher inom både offentlig och privat sektor samt har gedigen erfarenhet från produktion och utveckling av både tjänster och varor. Den kompetens som vi tillhandahåller kan beskrivas med vår kompetenstriangel. Den innehåller tre kompetensområden som behövs för att kvalitets- och förbättringsarbetet ska ge riktigt bra resultat: Ledning, strategi och säkring , Processutveckling ( Lean ) samt Problemlösning (Sex Sigma). Kunder i de flesta branscher Över åren har Sandholm Associates arbetet i de flesta branscher. Privata och offentliga verksamheter. Tjänste- och varuproducerande organisationer. Stora och små verksamheter. Läs gärna om Case och andra erfarenheter hämtade från några av våra kunder Händer på Sandholm Vårt 50-års firande – QUALITY AND EXCELLENCE WEEKS Sandholm Associates firar 50 år i år! Det firade vi genom att arrangera en digital konferens. N ästan allt har spelats in och är tillgängligt för konferensdeltagarna året ut. Vill du ta del av konferensmaterialet ta kontakt med oss för prisuppgift och inloggning. ([email protected]) Läs mer om alla talare, utbildningar, panel diskussioner mm på hemsidan och här ser du Program 50-årskonferens . Utvecklas som kvalitetsprofessionell Sandholm Associates Kvalitetschefskurs har genomförts sedan 1989 och över tiden blivit en norm för vad kvalitetschefer behöver kunna för att lyckas i sin roll. Denna kurs ger dig en gedigen kunskapsgrund inom kvalitet, systematiskt förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling. Under kursen möter du ett antal mycket kompetenta lärare, arbetar tillsammans med övriga deltagare samt lägger grunden för ett framtida nätverk. Förbättringskunskap som ger resultat Genom vår Black Belt-utbildning utvecklar du dig till en förbättringsledare som behärskar många av de verktyg, tekniker och metoder vilka utgör grunden för ett verkningsfullt förbättringsarbete. Som Black Belt tränas du i att leda och stödja systematiskt förbättringsarbete. Parallellt med utbildningen genomför deltagarna förbättringsprojekt i den egna verksamheten. I många fall har dessa projekt resulterat i mycket stora besparingar. Processutveckling mot Lean Sandholm Associates Leanledarutbildning ger dig gedigna kunskaper om Lean samt utvecklar din förmåga att arbeta systematiskt med processutveckling. Under kursen lär du dig många av de verktyg, metoder och principer som utgör grunden för Lean. Du bygger dessutom upp din förmåga att kunna leda verksamhetens utveckling mot Lean och verka för upprättandet av en engagerad och ansvarstagande kvalitets- och förbättringskultur. Få ledningen att tända till Ett verkningsfullt kvalitets- och förbättringsarbete utgår ifrån organisationens högsta ledning. Ledningens engagemang och förmåga att aktivt driva ett strategiskt förankrat förbättringsarbete är avgörande för vilka resultat som uppnås och hur en kvalitetskultur kan utvecklas runt om i verksamheten. Ett viktigt led i att detta är att öka ledningens intresse och förståelse för kvalitet och systematiskt förbättringsarbete. Här bidrar Sandholm Associates ofta med ledningsseminarier . Låt kursen komma till er Sandholm Associates erbjuder även med verksamhetsinterna utbildningar i många olika former. Det kan handla om allt från relativt standardiserade utbildningar, så som Green Belt-utbildningar enligt Sex Sigma och utbildning av interna kvalitetsrevisorer, till helt skräddarsydda utbildningar utifrån din organisations perspektiv. Relativt ofta arbetar vi med en kombination av öppna och interna utbildningar då vi stödjer verksamheter. Vi hjälper dig att lyckas För att verkligen nå framgång i arbetet med kvalitet och förbättring är det ofta viktigt att få stöd utifrån. Därför erbjuder Sandholm Associates konsultstöd . Vårt sätt att se på konsultation bygger helt och hållet på att hjälpa våra kunder att lära och utvecklas genom mentorskap, specialiststöd och handledning för att bidra till att så fort som möjligt utveckla organisationens förmåga att driva förbättringsarbetet självständigt. Läs mer i vår tidning Potential Sedan många år ger Sandholm Associates ut tidningen Potential två gånger om året. Varje nummer är fyllt av exempel på framgångsrikt kvalitets- och förbättringsarbete samt artiklar som behandlar olika aktuella händelser, vad som sker i omvärlden samt emellanåt artiklar att lära mer om hur man kan arbeta med olika kvalitetsrelaterade metoder och verktyg. Här finner du det senaste numret av Potential samt ett antal äldre nummer. Lär från de som lyckats Sandholm Associates tillhandahåller kompetens inom kvalitetsledning, problemlösning och processutveckling. Vi arbetar med de flesta förekommande koncept så som Sex Sigma, Lean, ISO 9001, SIQ-modellen, EFQM-modellen, TQM, Kaizen etc. För att ge dig som är intresserad av hur man lyckas har vi tagit fram tre skrifter som var och en belyser ett av dessa kompetensområden utifrån ett stort antal exempel hämtade från våra kunder. Du kan ladda ner dessa skrifter här . Följ det senaste från vår VDs, Lars Sörqvist, blogg Sandholm Associates vd Lars Sörqvist delar regelbundet erfarenheter och nyheter via sin blogg. Lars arbetar förutom hos Sandholm även som docent vid Kungliga Tekniska Högskolan och professor vid Shanghai University. Han ingår dessutom i styrelsen i en mängd olika organisationer runt om i världen. Lars har därigenom en unik position och möjlighet att ge en inblick i vad som händer och är av betydelse. Läs Lars blogg. Kommunal och Regional Kvalitetsledning Nästa kursstart för Kommunal och Regional Kvalitetsledning är 21 mars. Utbildningen består av sex utbildningsdagar i tre moduler och vänder sig till dig som leder kvalitets- och verksamhetsutveckling för hållbar framgång. Vårens utbildning hålls i våra lokaler på Tegnérgatan. Efter kursen får du tillgång till deltagarnätverket med samtliga tidigare kursdeltagare. SIQ och Sandholm organiserar en tematräff per termin, men du har förstås glädje av nätverket även annars! Läs mer här ”Givet de utmaningar Sveriges alla kommuner och regioner står inför är det av yttersta vikt att vi inom dessa organisationer har personer som har grundläggande kunskap om kvalitets- och förbättringsarbete. Staffan Isling , VD SKL ” I fronten sedan 1971 Sandholm Associates grundades redan 1971 av vår svenska kvalitetspionjär Lennart Sandholm med stort stöd av

URL-analys för sandholm.se


https://sandholm.se/publikationer/
http://sandholm.se/personlig-integritet-och-datasakerhet/
https://sandholm.se/kvalitetschefs-natverk/
https://sandholm.se/lean/
https://sandholm.se/category/artiklar/
https://sandholm.se/foretagsinterna-kurser/ledningsseminarier/
https://sandholm.se/kostnadsfria_inspirationsseminarier/
https://sandholm.se/problemlosning/
https://sandholm.se/deltagarsidor/filmer/
https://sandholm.se/allman-kursinformation-och-villkor/
https://sandholm.se/historia-och-bakgrund/
https://sandholm.se/processutveckling/
https://sandholm.se/oppna-kurser/
https://sandholm.se/on-line-kurser-2/
http://sandholm.se/oppna-kurser/

Whois-information


Whois är ett protokoll som ger tillgång till registreringsinformation. Du kan få reda på när webbplatsen registrerades, när den kommer att upphöra att gälla och vilka kontaktuppgifter webbplatsen har med hjälp av följande information. I ett nötskal ingår dessa uppgifter;

# Copyright (c) 1997- The Swedish Internet Foundation.
# All rights reserved.
# The information obtained through searches, or otherwise, is protected
# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
# It is also subject to database protection according to the Swedish
# Copyright Act.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine.
# Result of search for registered domain names under
# the .se top level domain.
# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.
#
state: active
domain: sandholm.se
holder: larsan5351-00001
admin-c: -
tech-c: -
billing-c: -
created: 1996-05-29
modified: 2020-12-01
expires: 2021-12-31
transferred: 2018-09-24
nserver: dns.upg.se
nserver: dns2.upg.se
dnssec: unsigned delegation
registry-lock: unlocked
status: ok
registrar: Loopia AB

  REFERRER http://www.nic-se.se

  REGISTRAR NIC-SE

SERVERS

  SERVER se.whois-servers.net

  ARGS sandholm.se

  PORT 43

  TYPE domain

DISCLAIMER
Copyright (c) 1997- The Swedish Internet Foundation.
All rights reserved.
The information obtained through searches, or otherwise, is protected
by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
It is also subject to database protection according to the Swedish
Copyright Act.
Any use of this material to target advertising or
similar activities is forbidden and will be prosecuted.
If any of the information below is transferred to a third
party, it must be done in its entirety. This server must
not be used as a backend for a search engine.
Result of search for registered domain names under
the .se top level domain.
This whois printout is printed with UTF-8 encoding.


DOMAIN

STATUS
active
ok

  NAME sandholm.se

  CREATED 1996-05-29

  EXPIRES 2021-12-31

NSERVER

  DNS.UPG.SE 194.103.194.135

  DNS2.UPG.SE 194.103.194.136

OWNER

  HANDLE larsan5351-00001

  REGISTERED yes

Gå till toppen

Misstag


Följande lista visar dig vilka stavningsfel som internetanvändarna kan göra för den sökta webbplatsen .

 • www.usandholm.com
 • www.7sandholm.com
 • www.hsandholm.com
 • www.ksandholm.com
 • www.jsandholm.com
 • www.isandholm.com
 • www.8sandholm.com
 • www.ysandholm.com
 • www.sandholmebc.com
 • www.sandholmebc.com
 • www.sandholm3bc.com
 • www.sandholmwbc.com
 • www.sandholmsbc.com
 • www.sandholm#bc.com
 • www.sandholmdbc.com
 • www.sandholmfbc.com
 • www.sandholm&bc.com
 • www.sandholmrbc.com
 • www.urlw4ebc.com
 • www.sandholm4bc.com
 • www.sandholmc.com
 • www.sandholmbc.com
 • www.sandholmvc.com
 • www.sandholmvbc.com
 • www.sandholmvc.com
 • www.sandholm c.com
 • www.sandholm bc.com
 • www.sandholm c.com
 • www.sandholmgc.com
 • www.sandholmgbc.com
 • www.sandholmgc.com
 • www.sandholmjc.com
 • www.sandholmjbc.com
 • www.sandholmjc.com
 • www.sandholmnc.com
 • www.sandholmnbc.com
 • www.sandholmnc.com
 • www.sandholmhc.com
 • www.sandholmhbc.com
 • www.sandholmhc.com
 • www.sandholm.com
 • www.sandholmc.com
 • www.sandholmx.com
 • www.sandholmxc.com
 • www.sandholmx.com
 • www.sandholmf.com
 • www.sandholmfc.com
 • www.sandholmf.com
 • www.sandholmv.com
 • www.sandholmvc.com
 • www.sandholmv.com
 • www.sandholmd.com
 • www.sandholmdc.com
 • www.sandholmd.com
 • www.sandholmcb.com
 • www.sandholmcom
 • www.sandholm..com
 • www.sandholm/com
 • www.sandholm/.com
 • www.sandholm./com
 • www.sandholmncom
 • www.sandholmn.com
 • www.sandholm.ncom
 • www.sandholm;com
 • www.sandholm;.com
 • www.sandholm.;com
 • www.sandholmlcom
 • www.sandholml.com
 • www.sandholm.lcom
 • www.sandholm com
 • www.sandholm .com
 • www.sandholm. com
 • www.sandholm,com
 • www.sandholm,.com
 • www.sandholm.,com
 • www.sandholmmcom
 • www.sandholmm.com
 • www.sandholm.mcom
 • www.sandholm.ccom
 • www.sandholm.om
 • www.sandholm.ccom
 • www.sandholm.xom
 • www.sandholm.xcom
 • www.sandholm.cxom
 • www.sandholm.fom
 • www.sandholm.fcom
 • www.sandholm.cfom
 • www.sandholm.vom
 • www.sandholm.vcom
 • www.sandholm.cvom
 • www.sandholm.dom
 • www.sandholm.dcom
 • www.sandholm.cdom
 • www.sandholmc.om
 • www.sandholm.cm
 • www.sandholm.coom
 • www.sandholm.cpm
 • www.sandholm.cpom
 • www.sandholm.copm
 • www.sandholm.cim
 • www.sandholm.ciom
 • www.sandholm.coim
 • www.sandholm.ckm
 • www.sandholm.ckom
 • www.sandholm.cokm
 • www.sandholm.clm
 • www.sandholm.clom
 • www.sandholm.colm
 • www.sandholm.c0m
 • www.sandholm.c0om
 • www.sandholm.co0m
 • www.sandholm.c:m
 • www.sandholm.c:om
 • www.sandholm.co:m
 • www.sandholm.c9m
 • www.sandholm.c9om
 • www.sandholm.co9m
 • www.sandholm.ocm
 • www.sandholm.co
 • sandholm.sem
 • www.sandholm.con
 • www.sandholm.conm
 • sandholm.sen
 • www.sandholm.col
 • www.sandholm.colm
 • sandholm.sel
 • www.sandholm.co
 • www.sandholm.co m
 • sandholm.se
 • www.sandholm.cok
 • www.sandholm.cokm
 • sandholm.sek
 • www.sandholm.co,
 • www.sandholm.co,m
 • sandholm.se,
 • www.sandholm.coj
 • www.sandholm.cojm
 • sandholm.sej
 • www.sandholm.cmo
Visa alla misstag Dölj alla misstag