soom.cz Rapportera : Besök webbplatsen


 • Server:Apache...

  Den huvudsakliga IP-adressen: 93.99.104.161,Din server Czech Republic,Prague ISP:UPC Ceska Republica S.R.O.  TLD:cz CountryCode:CZ

  Beskrivningen :Portál se zamìøením na ICT security, hacking, cracking, phreaking, lockpicking a jiné oblasti nejen poèítaèového svìta....

  This report updates in 15-Dec-2021

Skapat datum:2004-04-22
Ändrat datum:2013-01-03
Datum för upphörande:2025-04-22

Tekniska uppgifter om soom.cz


Geo IP ger dig information om bl.a. latitud, longitud och ISP (Internet Service Provider). Vår GeoIP-tjänst hittade var är värd soom.cz. För närvarande finns det i Czech Republic och dess tjänsteleverantör är UPC Ceska Republica S.R.O. .

Latitud: 50.088039398193
Longitud: 14.420760154724
Land: Czech Republic (CZ)
Staden: Prague
Region: Hlavni mesto Praha
ISP: UPC Ceska Republica S.R.O.
  elgiganten.se 

Analys av HTTP-huvudet


HTTP Header-information är en del av HTTP-protokollet som användarens webbläsare skickar till den så kallade Apache som innehåller information om vad webbläsaren vill ha och kommer att ta emot från webbservern.

Date:Wed, 15 Dec 2021 02:06:56 GMT
Server:Apache
Set-Cookie:PHPSESSID=oqolv6vlg7k78nje710jbu4185; path=/; secure; HttpOnly
Expires:Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control:no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma:no-cache
Vary:Accept-Encoding
Content-Encoding:gzip
X-Content-Type-Options:nosniff
X-Frame-Options:sameorigin
Strict-Transport-Security:max-age=31536000; includeSubDomains; preload
Referrer-Policy:no-referrer, strict-origin-when-cross-origin
Content-Security-Policy:upgrade-insecure-requests;
X-XSS-Protection:1;mode=block
Permissions-Policy:geolocation=(), microphone=(); camera=()
Content-Length:9065
Keep-Alive:timeout=5, max=100
Connection:Keep-Alive
Content-Type:text/html

DNS

ipv6:2a01:5e0:36:c0b4::1//16019//VODAFONE-CZ-AS, CZ//CZ
ipv4:IP:93.99.104.161
ASN:16019
OWNER:VODAFONE-CZ-AS, CZ
Country:CZ
mx:MX preference = 1, mail exchanger = aspmx.l.google.com.
MX preference = 5, mail exchanger = alt1.aspmx.l.google.com.
MX preference = 5, mail exchanger = alt2.aspmx.l.google.com.
MX preference = 10, mail exchanger = aspmx2.googlemail.com.
MX preference = 10, mail exchanger = aspmx3.googlemail.com.
ns:ns.forpsi.cz.
ns.forpsi.it.
ns.forpsi.net.
soa:ns.forpsi.net. admin.forpsi.com. 2021111801 3600 1800 2592000 3600
txt:"v=spf1 a include:_spf.google.com ~all"
"google-site-verification=o2qxX_BIpMEMHPRC8UVKy8zAfkA9kKy5i01obU2sKzM"

HtmlToText

SOOM.cz - Hacking & ICT security ICT security • Hacking • Cracking • Programování • Lockpicking Vítejte na stránkách serveru, který je zamìøen na ICT security , hacking , cracking , lockpicking , programování a mnoho dalších oblastí nejen z poèítaèového svìta. Dennì vám pøinášíme nové hacker news , nebo-li aktuality o nejnovìjších událostech ze svìta hackingu a ICT security, a to jak z domova, tak i ze svìta. Doufáme, že se vám zde podaøí najít èlánky a návody nejen o hackingu a lockpickingu, ale prostì všechny ty, které jste hledali. Pøejeme vám pøíjemné a nièím nerušené ètení. Nejnovìjší obsah nejen o hackingu Skrytí oprávnìní v Androidu (CVE-2019-2089) 1.3.2020 | .cCuMiNn. Jeden ze základních bezpeènostních prvkù operaèního systému Android je propracovaný systém oprávnìní, který aplikacím zabraòuje pøistupovat ke chránìným rozhraním bez pøedchozího souhlasu uživatele. Pojïme se v tomto èlánku podívat na to, jak na nerootnutém Android zaøízení zprovoznit aplikaci s libovolnými oprávnìními, které zùstanou oèím uživatele skryty. Rubrika: Hacking | Comments: 9 | Viewed: 8694x | Rate: 1.51/45 Studie: Tøetina èeských e-shopù má bezpeènostní problémy! 28.1.2020 | smitka Pro konferenci Reshoper jsem udìlal relativnì jednoduchý bezpeènostní test 35 tisíc èeských e-shopù. Výsledek? Tøetina e-shopù má bezpeènostní chyby, desetina kritické. Rubrika: Hacking | Comments: 10 | Viewed: 10379x | Rate: 1.79/19 HTTP Parameter Pollution (HPP) 13.3.2018 | vutbr Zanitelnost webových aplikací HTTP Parameter Pollution patøí mezi ménì známé zranitelnosti, se kterou se ale zcela jistì stojí za to blíže seznámit. Rubrika: Hacking | Comments: 0 | Viewed: 25639x | Rate: 1.7/23 Back & Refresh Replay Attack 19.1.2018 | .cCuMiNn. Sdílíte svùj poèítaè s dalšími lidmi, nebo provozujete informaèní kiosky, na kterých se mohou lidé pøihlašovat k webovým aplikacím? Mìli byste si dát pozor na zpìtné pøehrání pøihlašovacího procesu. Rubrika: Hacking | Comments: 4 | Viewed: 25559x | Rate: 1.73/26 Svou ideální brigádu na léto najdete na webu Ideální brigáda Browser cache weakness 18.1.2018 | .cCuMiNn. Využíváte nìkdy k pøístupu k webovým aplikacím informaèní kiosky, nebo sdílíte svùj poèítaè s dalšími lidmi? Hlavnì v tìchto pøípadech jste velice náchylní na útoky zneužívající mezipamì webového prohlížeèe. Pojïme si tedy nìkteré z tìchto útokù blíže pøedstavit. Rubrika: Hacking | Comments: 1 | Viewed: 24862x | Rate: 1.86/21 Path-relative stylesheet import (PRSSI) 25.8.2017 | .cCuMiNn. Také ve svých webových aplikacích odkazujete na kaskádové styly relativnì? Možná by bylo dobré tuto zažitou praktiku zmìnit. Sama tato skuteènost totiž mùže být pomìrnì závažným bezpeènostním nedostatkem. Rubrika: Hacking | Comments: 4 | Viewed: 27466x | Rate: 2/25 Bojkotujeme nástroje ComboFix, RSIT a viry.cz 27.7.2017 | Diallix Ukážeme si ako ¾ahko sa dajú bojkotova uvedené nástroje a tým aj fóra zameraná na antivirusové poradenstvo. Rubrika: Hacking | Comments: 2 | Viewed: 28513x | Rate: 2.78/27 Apache, MultiViews a jeden bezpeènostní problém 7.3.2017 | .cCuMiNn. Znáte to Pøijde požadavek na rychlou zmìnu informací na homepage Vašeho webu, a vás nenapadne nic lepšího, než provést tuto zmìnu pøímo v produkèním prostøedí. Co když se ale nìco zvrtne a web pak nebude fungovat tak, jak má? Rubrika: Hacking | Comments: 1 | Viewed: 28909x | Rate: 1.13/15 Navštivte web Casino Recenze pro zajímavé tipy kde a proè si zahrát hrací automaty zdarma . Starší èlánky | Starší aktuality Homepage Èlánky Aktuality RSS ze svìta E-shop Download HackForum Diskuze BugTrack Seznam BT Odkazy Konference Projekty O nás . Pøihlášení L o gin: H e slo: Aktivovat a utologin Forgot your password? Registrace . Infobox Nejnovìjší: Èlánky: Zabraòte zneužití svých dat Skrytí oprávnìní v Androidu (CVE-2019-2089) Studie: Tøetina èeských e-shopù má bezpeènostní problémy! Aktuality: Vyšel Kali Linux 2020.1 Pozvánka na OWASP Czech chapter meeting Globální mobilní telekomunikace se staly obìmi èínské kybernetické špionáže IT Právo: Jak poslat Email, aby se nejednalo o spam? Konverzace na ICQ jako dùkaz. Uveøejnìní cizích fotografií Soubory: Phoenix 2.5 Crimeware Exploit Kit Crimepack 3.1.3 BugTrack: RXSS - basket-shop.cz XSS na soom.cz XSS na security.cz HackForum: WinRar a zamèené soubory Wifi Open ports guide Další služby: BBC: Supported Tags RSS: RSS Feeds v2.0 IRC: #soom (irc.2600.net) Na SOOM.cz je: Èlánkù: 991 Komentáøù: 14 240 Aktualit: 1 860 Souborù: 151 WebForum: 48 736 Hardware: 38 Diskuze: 18 725 BugTrack: 4 381 Reg. uživatelù: 15 449 A probìhlo: Zobraz. èlánkù: 15 399 011 Staženo souborù: 1 281 173 Staženo dat: 824 359 MB Pøístupy (hits): 155 122 227 Hacking keywords hacking webhacking exploit cracking programování fake mailer lockpicking bumpkey anonymity heslo password hack hacker anonymous hackforums hacking heslo webhacking exploit cracking anonymity programování fake mailer lockpicking bumpkey anonymous password hack proxy hacker hackforums hacking heslo webhacking exploit cracking programování fake mailer lockpicking bumpkey password hack hacker hackforums . Penetraèní testování webových aplikací On-line pøíruèka Lexikon zranitelností Security checklisty Doprovodné projekty Nástroje . Projekty Kniha XSS v praxi (pdf) Clickjacking Tester Page Searcher GET2MAIL GET2POST TestMail Lockpicking Soutìže Brute Force Kalkulaèka UNIX Time Converter Hacking Games IEwebDOOR SOOM Sessions Anonymity Checker . Subdomény Právní poradna Penetraèní testy Fake Mailer Hackme webmail Administrativ HTML . Anketa Které anonymizaèní služby nejèastìji využíváte? ádné, nemám co skrývat (706) 18 % Žádné, nebojím se (225) 6 % VPN (496) 13 % VPS (104) 3 % Free Proxy (177) 5 % Placené Proxy (123) 3 % Sí TOR (1 086) 28 % Jiné P2P sítì (72) 2 % Vlastní zombie (botnet) (303) 8 % Jiný zpùsob (530) 14 % Celkem hlasovalo: 3 822 » Diskuze k této anketì » Výsledky starších anket . Doporuèujeme » Bannery našeho portálu » Wallpapery našeho portálu » Chybí zde Vᚠbanner? © 2003–2021 SOOM.cz | ISSN 1804-7270 | [email protected] | IRC #soom | changelog | ODA1YTkxYj

URL-analys för soom.cz


https://www.soom.cz///index.php?name=box&box=projects/bruteforce/main
https://www.soom.cz///index.php?name=user/poll/vote&odp=9&id=41
https://www.soom.cz///index.php?name=banners/ours
https://www.soom.cz///clanky/1219--Studie-Tretina-ceskych-e-shopu-ma-bezpecnostni-problemy
https://www.soom.cz///aktuality/1902--Globalni-mobilni-telekomunikace-se-staly-obetmi-cinske-kyberneticke-spionaze
https://www.soom.cz///index.php?name=bugtrack/show&thread_id=5115&title=XSS-na-soomcz
https://www.soom.cz///clanky/komentare/1220--Skryti-opravneni-v-Androidu-CVE-2019-2089
https://www.soom.cz///index.php?name=box&box=irc/main
https://www.soom.cz///index.php?name=user/f_pass
https://www.soom.cz///aktuality
https://www.soom.cz///clanky/komentare/1219--Studie-Tretina-ceskych-e-shopu-ma-bezpecnostni-problemy
https://www.soom.cz///index.php?name=bugtrack/show&thread_id=5117&title=RXSS-basket-shopcz
https://www.soom.cz//mailto:[email protected]
https://www.soom.cz///clanky/rubrika/30--Sessions
https://www.soom.cz///projekty/anonymity-checker-on-line
bflow.security-portal.cz

Whois-information


Whois är ett protokoll som ger tillgång till registreringsinformation. Du kan få reda på när webbplatsen registrerades, när den kommer att upphöra att gälla och vilka kontaktuppgifter webbplatsen har med hjälp av följande information. I ett nötskal ingår dessa uppgifter;

% (c) 2006-2021 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.12.2
% Timestamp: Sun Jul 04 02:48:24 2021

domain: soom.cz
registrant: FORPSI-QBZ-S413384
admin-c: FORPSI-QBZ-S413384
nsset: FORPSI
keyset: FORPSI-KS-K2C7XHXQ
registrar: REG-INTERNET-CZ
registered: 22.04.2004 21:35:00
changed: 03.01.2013 07:00:53
expire: 22.04.2025

contact: FORPSI-QBZ-S413384
name: Roman Kümmel
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 22.12.2011 03:01:04
changed: 15.05.2018 21:32:00

nsset: FORPSI
nserver: ns.forpsi.net
nserver: ns.forpsi.cz (81.2.209.185, 2001:15e8:201:1::d1b9)
nserver: ns.forpsi.it
tech-c: FORPSI
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 01.10.2007 10:19:47
changed: 05.01.2016 11:50:14

contact: FORPSI
org: INTERNET CZ, a.s.
name: Stefano Cecconi
address: Ktiš 2
address: Ktiš
address: 38403
address: CZ
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 04.08.2008 14:42:08
changed: 15.05.2018 21:32:00

keyset: FORPSI-KS-K2C7XHXQ
dnskey: 257 3 10 AwEAAar5BH6kmpFlBOI7mzhZN2QTSljYB/lo/YMpviqHxhsRf6U/BD0G5pc8YwPuywXqOhYoE0LL4By2CmVrb2nS4/CXlG45q1EQ9W6Hip4ZQy/dskbGPg/4HO7dQNNGFm6HNBDXLThDigQ9I9SetIxthRL/2ynXfST0BejdRDflUnpFSi2N4zNIvi+gZEGeWlcQqj5oMYH9iJme+BZ70fOiLIKFozI3CSzuRzaQge/cpeHWpeIy4gKeJ3SV/wlT3ibU/PA/j8cm97/YE26TpxS2i19IwAe54lJAPFqbQgRZH2JWHxL9qkQcmXtCXOhRJTpr4h7waBdMBNLDXocEIodF3e8=
tech-c: FORPSI-HOSTMASTER
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 11.02.2011 09:04:22
changed: 11.12.2018 02:56:52

contact: FORPSI-HOSTMASTER
org: INTERNET CZ, a.s.
name: Stefano Cecconi
address: Ktiš 2
address: Ktiš
address: 38403
address: CZ
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 16.09.2005 11:35:00
changed: 15.05.2018 21:32:00  REFERRER http://www.nic.cz

  REGISTRAR CZ-NIC

SERVERS

  SERVER cz.whois-servers.net

  ARGS soom.cz

  PORT 43

  TYPE domain

DISCLAIMER
(c) 2006-2021 CZ.NIC, z.s.p.o.

Intended use of supplied data and information

Data contained in the domain name register, as well as information
supplied through public information services of CZ.NIC association,
are appointed only for purposes connected with Internet network
administration and operation, or for the purpose of legal or other
similar proceedings, in process as regards a matter connected
particularly with holding and using a concrete domain name.

Full text available at:
http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/

See also a search service at http://www.nic.cz/whois/


Whoisd Server Version: 3.12.2
Timestamp: Sun Jul 04 02:48:24 2021

  REGISTERED yes

ADMIN

  HANDLE FORPSI-QBZ-S413384

  NAME Roman Kümmel

  REGISTRAR REG-INTERNET-CZ

  CREATED 2011-12-22

  CHANGED 2018-05-15

OWNER

  HANDLE FORPSI-QBZ-S413384

  NAME Roman Kümmel

  REGISTRAR REG-INTERNET-CZ

  CREATED 2011-12-22

  CHANGED 2018-05-15

DOMAIN

  NAME soom.cz

  NSSET FORPSI

  KEYSET FORPSI-KS-K2C7XHXQ

  REGISTRAR REG-INTERNET-CZ

  CREATED 2004-04-22

  CHANGED 2013-01-03

  EXPIRES 2025-04-22

NSERVER

  NS.FORPSI.CZ 81.2.209.185

  NS.FORPSI.IT 95.110.254.165

  NS.FORPSI.NET 81.2.194.130

Gå till toppen

Misstag


Följande lista visar dig vilka stavningsfel som internetanvändarna kan göra för den sökta webbplatsen .

 • www.usoom.com
 • www.7soom.com
 • www.hsoom.com
 • www.ksoom.com
 • www.jsoom.com
 • www.isoom.com
 • www.8soom.com
 • www.ysoom.com
 • www.soomebc.com
 • www.soomebc.com
 • www.soom3bc.com
 • www.soomwbc.com
 • www.soomsbc.com
 • www.soom#bc.com
 • www.soomdbc.com
 • www.soomfbc.com
 • www.soom&bc.com
 • www.soomrbc.com
 • www.urlw4ebc.com
 • www.soom4bc.com
 • www.soomc.com
 • www.soombc.com
 • www.soomvc.com
 • www.soomvbc.com
 • www.soomvc.com
 • www.soom c.com
 • www.soom bc.com
 • www.soom c.com
 • www.soomgc.com
 • www.soomgbc.com
 • www.soomgc.com
 • www.soomjc.com
 • www.soomjbc.com
 • www.soomjc.com
 • www.soomnc.com
 • www.soomnbc.com
 • www.soomnc.com
 • www.soomhc.com
 • www.soomhbc.com
 • www.soomhc.com
 • www.soom.com
 • www.soomc.com
 • www.soomx.com
 • www.soomxc.com
 • www.soomx.com
 • www.soomf.com
 • www.soomfc.com
 • www.soomf.com
 • www.soomv.com
 • www.soomvc.com
 • www.soomv.com
 • www.soomd.com
 • www.soomdc.com
 • www.soomd.com
 • www.soomcb.com
 • www.soomcom
 • www.soom..com
 • www.soom/com
 • www.soom/.com
 • www.soom./com
 • www.soomncom
 • www.soomn.com
 • www.soom.ncom
 • www.soom;com
 • www.soom;.com
 • www.soom.;com
 • www.soomlcom
 • www.sooml.com
 • www.soom.lcom
 • www.soom com
 • www.soom .com
 • www.soom. com
 • www.soom,com
 • www.soom,.com
 • www.soom.,com
 • www.soommcom
 • www.soomm.com
 • www.soom.mcom
 • www.soom.ccom
 • www.soom.om
 • www.soom.ccom
 • www.soom.xom
 • www.soom.xcom
 • www.soom.cxom
 • www.soom.fom
 • www.soom.fcom
 • www.soom.cfom
 • www.soom.vom
 • www.soom.vcom
 • www.soom.cvom
 • www.soom.dom
 • www.soom.dcom
 • www.soom.cdom
 • www.soomc.om
 • www.soom.cm
 • www.soom.coom
 • www.soom.cpm
 • www.soom.cpom
 • www.soom.copm
 • www.soom.cim
 • www.soom.ciom
 • www.soom.coim
 • www.soom.ckm
 • www.soom.ckom
 • www.soom.cokm
 • www.soom.clm
 • www.soom.clom
 • www.soom.colm
 • www.soom.c0m
 • www.soom.c0om
 • www.soom.co0m
 • www.soom.c:m
 • www.soom.c:om
 • www.soom.co:m
 • www.soom.c9m
 • www.soom.c9om
 • www.soom.co9m
 • www.soom.ocm
 • www.soom.co
 • soom.czm
 • www.soom.con
 • www.soom.conm
 • soom.czn
 • www.soom.col
 • www.soom.colm
 • soom.czl
 • www.soom.co
 • www.soom.co m
 • soom.cz
 • www.soom.cok
 • www.soom.cokm
 • soom.czk
 • www.soom.co,
 • www.soom.co,m
 • soom.cz,
 • www.soom.coj
 • www.soom.cojm
 • soom.czj
 • www.soom.cmo
Visa alla misstag Dölj alla misstag